นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Contents

Ico48

gives

Ico48
ทบทวนบทบาทก่อนทำหน้าที่
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 421
at: 03 September 2019 14:40
Ico48

gives

Ico48
การเข้าสังคมออนไลน์
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 507
at: 01 September 2019 00:35
Ico48

gives

Ico48
Value chain working
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 629
at: 28 August 2019 12:47
Ico48

gives

Ico48
คนส่วนน้อย คนส่วนใหญ่
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 509
at: 28 August 2019 12:46
Ico48

gives

Ico48
ปัญญากับปัญหา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 505
at: 28 August 2019 12:46
Ico48

gives

Ico48
Self positioning การวางตำแหน่งตนเอง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 455
at: 28 August 2019 12:46
Ico48

gives

Ico48
ได้ดีที่เป็นตัวบวก
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 501
at: 28 August 2019 12:46
Ico48

gives

Ico48
บริหารเวลา บริหารค่าคน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 510
at: 28 August 2019 12:46
Ico48

gives

Ico48
สติมี ปัญญาได้ดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 467
at: 28 August 2019 12:45
Ico48

gives

Ico48
ของมีค่าที่ให้ใคร ๆ ใช้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 551
at: 28 August 2019 12:45
Ico48

gives

Ico48
Smart people vs Smart worker
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 507
at: 28 August 2019 12:44
Ico48

gives

Ico48
ความสำคัญการเป็นนักศึกษา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 2 · Read: 549
at: 28 August 2019 12:44
Ico48

gives

Ico48
อนาคตที่ดีต้องสร้าง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 435
at: 28 August 2019 12:43