นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Contents

Ico48

gives

Ico48
วัตถุประสงค์การเรียน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 447
at: 18 August 2020 18:04
Ico48

gives

Ico48
ภูมิรู้กับความรู้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 2 · Read: 913
at: 18 August 2020 18:03
Ico48

gives

Ico48
ชีวิตที่ดีต้องมีพัฒนา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 367
at: 18 August 2020 18:03
Ico48

gives

Ico48
ความพยายามทำให้เจริญ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 430
at: 18 August 2020 18:03
Ico48

gives

Ico48
คิดถึงเรา คิดถึงแต่ดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 414
at: 15 August 2020 00:31
Ico48

gives

Ico48
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft Power BI
in Kamkaew
By KaMkAeW
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 12
at: 25 July 2020 16:48
Ico48

gives

Ico48
สวัสดีครับ แวะมาเพิ่มสีสัน สีชมพู หน่ะครับ...อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
By Smarn
Flowers: 1
at: 24 July 2020 15:18
Ico48

gives

Ico48
SPAM คอมเม้นต์เพียบเลยครับ สงสัยผู้ดูแลไม่อยู่...
By Smarn
Flowers: 1
at: 24 July 2020 15:17
Ico48

gives

Ico48
ตำแหน่งนั้นสำคัญนะ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 2 · Read: 369
at: 21 July 2020 07:13
Ico48

gives

Ico48
ซื่อสัตย์สำคัญนะ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 379
at: 21 July 2020 07:13
Ico48

gives

Ico48
ความตั้งใจสำคัญนะ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 347
at: 21 July 2020 07:13
Ico48

gives

Ico48
ทุกคนมีความสามารถ มีดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 329
at: 21 July 2020 07:13