นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Contents

Ico48

gives

Ico48
ติชมตนเอง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 2 · Read: 369
at: 08 Febuary 2020 09:46
Ico48

gives

Ico48
ฮึด ให้ได้ตามที่ตั้งใจ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 5 · Read: 540
at: 22 January 2020 22:10
Ico48

gives

Ico48
ปัญหาของความรู้ 1
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 3 · Read: 500
at: 16 January 2020 23:29
Ico48

gives

Ico48
บริหารงานแบบสร้างทีมกีฬา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 5 · Read: 594
at: 14 January 2020 01:03
Ico48

gives

Ico48
ปรับเปลี่ยน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 4 · Read: 451
at: 14 January 2020 01:01
Ico48

gives

Ico48
หน้าที่พลเมือง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 4 · Read: 487
at: 14 January 2020 01:00
Ico48

gives

Ico48
สอนตัวเอง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 4 · Read: 491
at: 14 January 2020 01:00
Ico48

gives

Ico48
ค่าคนเก่ง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 3 · Read: 480
at: 14 January 2020 00:59
Ico48

gives

Ico48
ทำสงครามหรือป้องกัน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 4 · Read: 509
at: 14 January 2020 00:59
Ico48

gives

Ico48
เรียนรู้ต้องเรียนให้รู้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 6 · Read: 434
at: 14 January 2020 00:58