นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Contents

Ico48

gives

Ico48
ชีวิตดีต้องมีพัก(และ)ผ่อน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 4 · Read: 1057
at: 08 Febuary 2020 09:51
Ico48

gives

Ico48
บริหารงานแบบสร้างทีมกีฬา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 8 · Read: 1080
at: 08 Febuary 2020 09:51
Ico48

gives

Ico48
ทำงานให้ได้ดี มีดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 6 · Read: 1138
at: 08 Febuary 2020 09:51
Ico48

gives

Ico48
ค่าของชีวิต
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 3 · Read: 1032
at: 08 Febuary 2020 09:50
Ico48

gives

Ico48
การปรับตัว
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 154 · Read: 2648
at: 08 Febuary 2020 09:50
Ico48

gives

Ico48
ทีมเดียวกัน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 7 · Read: 958
at: 08 Febuary 2020 09:49
Ico48

gives

Ico48
อยากใช้ได้ต้องหมั่นฝึก
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 5 · Read: 1027
at: 08 Febuary 2020 09:49
Ico48

gives

Ico48
ทำงานให้ได้ดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 4 · Read: 824
at: 08 Febuary 2020 09:48
Ico48

gives

Ico48
ค่าคนมหาวิทยาลัย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 6 · Read: 833
at: 08 Febuary 2020 09:48
Ico48

gives

Ico48
การทำให้ได้ผล
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 3 · Read: 724
at: 08 Febuary 2020 09:48
Ico48

gives

Ico48
เรียนแบบผู้นำ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 6 · Read: 861
at: 08 Febuary 2020 09:48
Ico48

gives

Ico48
ละครกับชีวิตจริง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 12 · Read: 2745
at: 08 Febuary 2020 09:46
Ico48

gives

Ico48
System thinking and Learning objective
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 3 · Read: 868
at: 08 Febuary 2020 09:46
Ico48

gives

Ico48
การทำงานยุคเอไอ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 4 · Read: 930
at: 08 Febuary 2020 09:46