นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Contents

Ico48

gives

Ico48
ติชมตนเอง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 2 · Read: 784
at: 08 Febuary 2020 09:46
Ico48

gives

Ico48
ฮึด ให้ได้ตามที่ตั้งใจ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 7 · Read: 984
at: 22 January 2020 22:10
Ico48

gives

Ico48
ปัญหาของความรู้ 1
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 6 · Read: 1024
at: 16 January 2020 23:29
Ico48

gives

Ico48
ดีได้จริงต้องเตรียมตัวเอง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 5 · Read: 1000
at: 14 January 2020 01:04
Ico48

gives

Ico48
บริหารงานแบบสร้างทีมกีฬา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 8 · Read: 1101
at: 14 January 2020 01:03
Ico48

gives

Ico48
ปรับเปลี่ยน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 5 · Read: 911
at: 14 January 2020 01:01
Ico48

gives

Ico48
หน้าที่พลเมือง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 5 · Read: 975
at: 14 January 2020 01:00
Ico48

gives

Ico48
สอนตัวเอง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 46 · Read: 1271
at: 14 January 2020 01:00
Ico48

gives

Ico48
ค่าคนเก่ง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 5 · Read: 917
at: 14 January 2020 00:59
Ico48

gives

Ico48
ทำสงครามหรือป้องกัน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 16 · Read: 1049
at: 14 January 2020 00:59
Ico48

gives

Ico48
เรียนรู้ต้องเรียนให้รู้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 7 · Read: 874
at: 14 January 2020 00:58