นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Contents

Ico48

gives

Ico48
ทำให้ได้เต็มที่
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 3 · Read: 474
at: 17 December 2019 17:27
Ico48

gives

Ico48
ประเมินเพื่อความเจริญ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 4 · Read: 477
at: 17 December 2019 17:27
Ico48

gives

Ico48
เก่าใหม่ต้องรู้ใช้ให้พอดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 6 · Read: 528
at: 17 December 2019 17:27
Ico48

gives

Ico48
เป้าหมายการเรียน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 5 · Read: 494
at: 17 December 2019 17:26
Ico48

gives

Ico48
แข่งให้ดีกว่า
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 4 · Read: 459
at: 17 December 2019 17:26
Ico48

gives

Ico48
คำภาษาอังกฤษ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 2 · Read: 653
at: 13 December 2019 00:12
Ico48

gives

Ico48
เรียนรู้จักตัวเอง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 3 · Read: 554
at: 11 December 2019 21:41
Ico48

gives

Ico48
หล่อสวยดีของใครของมัน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 4 · Read: 789
at: 11 December 2019 21:41
Ico48

gives

Ico48
ดี-เลว
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 2 · Read: 408
at: 07 December 2019 23:01
Ico48

gives

Ico48
เรียนรู้ เรียนความรู้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 2 · Read: 431
at: 07 December 2019 23:01
Ico48

gives

Ico48
ของเสียออนไลน์
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 3 · Read: 458
at: 07 December 2019 23:01
Ico48

gives

Ico48
วันหยุดคุณภาพ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 2 · Read: 645
at: 03 December 2019 23:20
Ico48

gives

Ico48
ยิ่งเข้มยิ่งเข้มแข็ง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 3 · Read: 778
at: 01 December 2019 14:00
Ico48

gives

Ico48
เทคนิคการเพิ่มค่าการทำงาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 455
at: 30 November 2019 00:18
Ico48

gives

Ico48
เพราะมีงาน จึงมีงานทำ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 3 · Read: 509
at: 30 November 2019 00:18