นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Contents

Ico48

gives

Ico48
ค่าคนอยู่ที่การใช้ การให้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 8 · Read: 1005
at: 20 December 2019 16:17
Ico48

gives

Ico48
พัฒนาจากทีมงาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 3 · Read: 836
at: 20 December 2019 16:17
Ico48

gives

Ico48
ค่าวิชา ค่าสินค้า
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 5 · Read: 1100
at: 18 December 2019 15:50
Ico48

gives

Ico48
แนะนำระบบปฏิบัติการ Windows Server 2016 และ 2019
in สาระไอที
By LookTao
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 2122
at: 17 December 2019 21:55
Ico48

gives

Ico48
ทำให้ได้เต็มที่
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 3 · Read: 841
at: 17 December 2019 17:27
Ico48

gives

Ico48
ประเมินเพื่อความเจริญ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 4 · Read: 822
at: 17 December 2019 17:27
Ico48

gives

Ico48
เก่าใหม่ต้องรู้ใช้ให้พอดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 6 · Read: 906
at: 17 December 2019 17:27
Ico48

gives

Ico48
เป้าหมายการเรียน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 6 · Read: 960
at: 17 December 2019 17:26
Ico48

gives

Ico48
แข่งให้ดีกว่า
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 6 · Read: 783
at: 17 December 2019 17:26
Ico48

gives

Ico48
คำภาษาอังกฤษ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 2 · Read: 974
at: 13 December 2019 00:12
Ico48

gives

Ico48
เรียนรู้จักตัวเอง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 5 · Read: 904
at: 11 December 2019 21:41
Ico48

gives

Ico48
หล่อสวยดีของใครของมัน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 5 · Read: 1166
at: 11 December 2019 21:41
Ico48

gives

Ico48
ดี-เลว
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 2 · Read: 786
at: 07 December 2019 23:01
Ico48

gives

Ico48
เรียนรู้ เรียนความรู้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 2 · Read: 822
at: 07 December 2019 23:01