นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เนื้อหาที่ได้รับดอกไม้ล่าสุด

Ico48

ให้

Ico48
ระบบการตรวจสอบครุภัณฑ์ผ่าน Mobile Application
ใน ส่วนหนึ่งของทีมงาน
โดย นายแสงเทียน
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 179
เมื่อ: 06 สิงหาคม 2562 18:36
Ico48

ให้

Ico48
การติดตั้ง PHP 2 Version ใน DirectAdmin
ใน ส่วนหนึ่งของทีมงาน
โดย นายแสงเทียน
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 89
เมื่อ: 06 สิงหาคม 2562 18:35
Ico48

ให้

Ico48
การ Update CustomBuild Version DirectAdmin
ใน ส่วนหนึ่งของทีมงาน
โดย นายแสงเทียน
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 104
เมื่อ: 06 สิงหาคม 2562 18:35
Ico48

ให้

Ico48
เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ใน Kamkaew
โดย KaMkAeW
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 17
เมื่อ: 05 สิงหาคม 2562 21:32
Ico48

ให้

Ico48
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft Power BI
ใน Kamkaew
โดย KaMkAeW
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 5
เมื่อ: 05 สิงหาคม 2562 21:11
Ico48

ให้

Ico48
ตรวจสอบภายใน เพื่ออะไร ทำไมต้องตรวจ
ใน Classic Film
โดย Suranai Chuairuang
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 5
เมื่อ: 05 สิงหาคม 2562 21:00
Ico48

ให้

Ico48
ชีวิตได้ดีต้องมีระเบียบแบบแผน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 92
เมื่อ: 05 สิงหาคม 2562 20:55
Ico48

ให้

Ico48
ละครจบ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 93
เมื่อ: 05 สิงหาคม 2562 20:55
Ico48

ให้

Ico48
ความเป็นผู้ใหญ่ ต้องใช้สำนึก
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 106
เมื่อ: 05 สิงหาคม 2562 20:55
Ico48

ให้

Ico48
ค่างานอยู่ที่บริหารค่าคน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 107
เมื่อ: 05 สิงหาคม 2562 20:54
Ico48

ให้

Ico48
ทำได้ ทำเป็น
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 99
เมื่อ: 05 สิงหาคม 2562 20:54
Ico48

ให้

Ico48
ค่าเงินแข็ง-อ่อน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 122
เมื่อ: 05 สิงหาคม 2562 20:53
Ico48

ให้

Ico48
เส้นตาย เส้นเป็น
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 131
เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2562 21:03
Ico48

ให้

Ico48
ติดใจกับติดอยู่ในใจ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 118
เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2562 17:29
Ico48

ให้

Ico48
ทำให้ได้คะแนนประเมินความพึงพอใจ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 137
เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2562 17:28
Ico48

ให้

Ico48
หน้าที่ประเมินต้องทำให้ดี
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 113
เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2562 13:50
Ico48

ให้

Ico48
การพัฒนาคนด้านบริหารจัดการกลาง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 156
เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2562 21:57