นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Silence30Nov19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Silence มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): silence
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2562 15:50   แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2562 15:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Trust30Nov19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Trust มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): trust
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2562 15:49   แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2562 15:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Listening30Nov19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Listening มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Listening
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2562 15:49   แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2562 15:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Love30Nov19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Love มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): love
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2562 15:49   แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2562 15:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Parent30Nov19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Parent มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Parent
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2562 15:48   แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2562 15:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Challenge30Nov19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Challenge มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Challenge
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2562 15:48   แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2562 15:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Teacher30Nov19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Teacher มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): teacher
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2562 15:47   แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2562 15:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Obstacle30Nov19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Obstacle มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Obstacle
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2562 15:47   แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2562 15:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Moment30Nov19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Moment มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): moment
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2562 15:46   แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2562 15:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

World30Nov19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
World มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): world
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2562 15:46   แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2562 15:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]