นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

P.Richy
Ico64
อภิสรา ตันตสุทธิกุล
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Picture7.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Dreamscape มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Dreamscape
โดย P.Richy   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 03 สิงหาคม 2562 23:57   แก้ไข: 03 สิงหาคม 2562 23:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Picture6.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Dreamscape มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Dreamscape
โดย P.Richy   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 03 สิงหาคม 2562 23:55   แก้ไข: 03 สิงหาคม 2562 23:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Picture2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Dreamscape person มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Dreamscape
โดย P.Richy   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 03 สิงหาคม 2562 23:49   แก้ไข: 03 สิงหาคม 2562 23:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Picture1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Dreamscape มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Dreamscape
โดย P.Richy   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 03 สิงหาคม 2562 23:49   แก้ไข: 03 สิงหาคม 2562 23:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

10.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
10 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): trang
โดย P.Richy   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 กรกฎาคม 2561 16:49   แก้ไข: 30 กรกฎาคม 2561 16:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

9.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
9 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): trang
โดย P.Richy   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 กรกฎาคม 2561 16:48   แก้ไข: 30 กรกฎาคม 2561 16:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

8.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
8 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): trang
โดย P.Richy   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 กรกฎาคม 2561 16:48   แก้ไข: 30 กรกฎาคม 2561 16:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

7.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
7 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): trang
โดย P.Richy   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 กรกฎาคม 2561 16:48   แก้ไข: 30 กรกฎาคม 2561 16:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

6.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
6 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): trang
โดย P.Richy   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 กรกฎาคม 2561 16:48   แก้ไข: 30 กรกฎาคม 2561 16:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
5 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): trang
โดย P.Richy   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 กรกฎาคม 2561 16:48   แก้ไข: 30 กรกฎาคม 2561 16:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]