นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

MianmarPoster.jpg (0)

File Address:
ป้ายภาษาพม่า more »
Tag: คนธรรมดา
By คนธรรมดา   PermaLink
created: 25 May 2015 13:53   Modified: 25 May 2015 13:54 [ Report Abuse ]

CrochetAttitude.jpg (0)

File Address:
ทัศนคติ more »
Tag: คนธรรมดา
By คนธรรมดา   PermaLink
created: 21 May 2015 09:52   Modified: 21 May 2015 09:52 [ Report Abuse ]

CEOCrochet.jpg (0)

File Address:
คุณต๋อย more »
Tag: คนธรรมดา
By คนธรรมดา   PermaLink
created: 21 May 2015 09:51   Modified: 21 May 2015 09:51 [ Report Abuse ]

ToiletPaperUse.jpg (0)

File Address:
การใช้ห้องน้ำกรมอนามัย more »
Tag: คนธรรมดา
By คนธรรมดา   PermaLink
created: 20 May 2015 16:15   Modified: 20 May 2015 16:15 [ Report Abuse ]

ToiletPaperPSU.jpg (0)

File Address:
การใช้ห้องน้ำ more »
Tag: คนธรรมดา
By คนธรรมดา   PermaLink
created: 20 May 2015 16:14   Modified: 20 May 2015 16:14 [ Report Abuse ]

ThingsLeft2.jpg (0)

File Address:
อุปกรณ์2 more »
Tag: คนธรรมดา
By คนธรรมดา   PermaLink
created: 16 May 2015 12:10   Modified: 16 May 2015 12:11 [ Report Abuse ]

ThingsLeft1.jpg (0)

File Address:
อุปกรณ์1 more »
Tag: คนธรรมดา
By คนธรรมดา   PermaLink
created: 16 May 2015 12:10   Modified: 16 May 2015 12:10 [ Report Abuse ]

MiracleChair.jpg (0)

File Address:
เก้าอี้ปริศนา more »
Tag: คนธรรมดา
By คนธรรมดา   PermaLink
created: 10 May 2015 12:00   Modified: 10 May 2015 12:00 [ Report Abuse ]

HogKiLaoRestaurant.jpg (0)

File Address:
ฮกกี่เหลา more »
Tag: คนธรรมดา
By คนธรรมดา   PermaLink
created: 16 April 2015 11:59   Modified: 16 April 2015 11:59 [ Report Abuse ]

PalmFruitTransportation.jpg (0)

File Address:
ขนส่งปาล์มทะลาย more »
Tag: คนธรรมดา
By คนธรรมดา   PermaLink
created: 16 April 2015 11:59   Modified: 16 April 2015 11:59 [ Report Abuse ]