นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

AfterDesk.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
โต๊ะทำงานหลังทำ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คนธรรมดา
โดย คนธรรมดา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 กุมภาพันธ์ 2558 16:33   แก้ไข: 27 กุมภาพันธ์ 2558 16:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

BeforeBookShelf.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ชั้นวางเอกสารก่อนทำ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คนธรรมดา
โดย คนธรรมดา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 กุมภาพันธ์ 2558 16:24   แก้ไข: 27 กุมภาพันธ์ 2558 16:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

BookShelf.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ชั้นวางเอกสารหลังทำ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คนธรรมดา
โดย คนธรรมดา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 กุมภาพันธ์ 2558 16:24   แก้ไข: 27 กุมภาพันธ์ 2558 16:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

BeforeDesk.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
โต๊ะทำงานก่อนทำ 5 ส. มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คนธรรมดา
โดย คนธรรมดา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 กุมภาพันธ์ 2558 16:23   แก้ไข: 27 กุมภาพันธ์ 2558 16:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

4H.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
4H มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คนธรรมดา
โดย คนธรรมดา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 กุมภาพันธ์ 2558 11:19   แก้ไข: 20 กุมภาพันธ์ 2558 11:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

4H.pptx (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
4H มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คนธรรมดา
โดย คนธรรมดา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 กุมภาพันธ์ 2558 10:35   แก้ไข: 20 กุมภาพันธ์ 2558 10:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

WrongAttitude.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
คิดผิด มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คนธรรมดา
โดย คนธรรมดา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 กุมภาพันธ์ 2558 16:20   แก้ไข: 18 กุมภาพันธ์ 2558 16:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

KeepRightWitWitee.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
การจอดรถไฟฟ้า มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คนธรรมดา
โดย คนธรรมดา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 11 กุมภาพันธ์ 2558 10:50   แก้ไข: 11 กุมภาพันธ์ 2558 10:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

TellMeMoreSec.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Tell Me More มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คนธรรมดา
โดย คนธรรมดา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 04 กุมภาพันธ์ 2558 16:42   แก้ไข: 04 กุมภาพันธ์ 2558 16:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

RoyalQuotes-3729.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
พระบรมราโชวาท มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คนธรรมดา
โดย คนธรรมดา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 03 กุมภาพันธ์ 2558 10:24   แก้ไข: 03 กุมภาพันธ์ 2558 10:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]