นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

ViolationParking_2015-01-29-10-45-21.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ที่จอดรถผิดกฎ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คนธรรมดา
โดย คนธรรมดา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 มกราคม 2558 11:07   แก้ไข: 29 มกราคม 2558 11:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

CarVideoRecorder2015-01-29-10-44-25.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Car Video Recorder มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คนธรรมดา
โดย คนธรรมดา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 มกราคม 2558 11:06   แก้ไข: 29 มกราคม 2558 11:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

WeakfromStrong.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
อ่อนโยน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คนธรรมดา
โดย คนธรรมดา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 มกราคม 2558 16:49   แก้ไข: 19 มกราคม 2558 16:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

LumpooFlower.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ดอกลำพู มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คนธรรมดา
โดย คนธรรมดา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 มกราคม 2558 11:02   แก้ไข: 18 มกราคม 2558 11:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ShrimpCurryPaste.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ห่อหมกกุ้ง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คนธรรมดา
โดย คนธรรมดา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 มกราคม 2558 11:01   แก้ไข: 18 มกราคม 2558 11:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

FriedPapayaPokPok.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ส้มตำทอด มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คนธรรมดา
โดย คนธรรมดา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 มกราคม 2558 11:01   แก้ไข: 18 มกราคม 2558 11:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

KlongBangKlum.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
คลองบางกล่ำ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คนธรรมดา
โดย คนธรรมดา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 มกราคม 2558 11:00   แก้ไข: 18 มกราคม 2558 11:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

BannNaiChang.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
บ้านนายช่าง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คนธรรมดา
โดย คนธรรมดา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 มกราคม 2558 10:59   แก้ไข: 18 มกราคม 2558 11:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

MotherTerasa.jpeg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เทเรซา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คนธรรมดา
โดย คนธรรมดา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 มกราคม 2558 13:15   แก้ไข: 09 มกราคม 2558 13:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ValuedPeople1.jpeg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
คุณค่ามนุษย์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คนธรรมดา
โดย คนธรรมดา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 มกราคม 2558 13:13   แก้ไข: 09 มกราคม 2558 13:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]