นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

ValuedPeople.jpeg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ValuedPeople.jpeg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย คนธรรมดา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 มกราคม 2558 13:00   แก้ไข: 09 มกราคม 2558 13:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

TonguraiFamily2557.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ทองอุไร 2557 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คนธรรมดา
โดย คนธรรมดา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 ธันวาคม 2557 21:15   แก้ไข: 23 ธันวาคม 2557 21:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

PinkBlueBrothers.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ศิษย์เก่า ปข๑และปข๒ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คนธรรมดา
โดย คนธรรมดา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 22 ธันวาคม 2557 22:53   แก้ไข: 22 ธันวาคม 2557 22:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

techerSan.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ครูสันต์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คนธรรมดา
โดย คนธรรมดา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 22 ธันวาคม 2557 22:52   แก้ไข: 22 ธันวาคม 2557 22:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

WrongMindset.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
จะจอด มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คนธรรมดา
โดย คนธรรมดา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 17 พฤศจิกายน 2557 08:47   แก้ไข: 17 พฤศจิกายน 2557 09:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

AskAsTeach.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ถามคือสอน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คนธรรมดา
โดย คนธรรมดา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 ตุลาคม 2557 10:06   แก้ไข: 30 ตุลาคม 2557 10:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

2equal7Oct57.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
2 คนเท่ากับ 7 คน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คนธรรมดา
โดย คนธรรมดา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 06 ตุลาคม 2557 16:42   แก้ไข: 06 ตุลาคม 2557 17:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ParkingCardEngineering.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
บัตรจอดรถ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คนธรรมดา
โดย คนธรรมดา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 03 ตุลาคม 2557 11:33   แก้ไข: 03 ตุลาคม 2557 12:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Oct2_57PresidentBoonsom.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
อธิการบดีบุญสม มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คนธรรมดา
โดย คนธรรมดา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 03 ตุลาคม 2557 08:38   แก้ไข: 03 ตุลาคม 2557 09:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

RuleForAll.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
RuleForAll มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คนธรรมดา
โดย คนธรรมดา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 03 ตุลาคม 2557 08:34   แก้ไข: 03 ตุลาคม 2557 08:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]