นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

cats180659.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
error มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): บิวตี้
โดย บิวตี้   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 มิถุนายน 2559 13:52   แก้ไข: 18 มิถุนายน 2559 13:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

145284.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
อ.11 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): บิวตี้
โดย บิวตี้   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 พฤษภาคม 2559 11:48   แก้ไข: 12 พฤษภาคม 2559 11:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

290259bt.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
banpu มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย บิวตี้   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 กุมภาพันธ์ 2559 13:35   แก้ไข: 28 กุมภาพันธ์ 2559 13:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

page05025908.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Big Cleaning day_08 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): บิวตี้
โดย บิวตี้   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 กุมภาพันธ์ 2559 11:37   แก้ไข: 05 กุมภาพันธ์ 2559 11:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

page05025907.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Big Cleaning day_07 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): บิวตี้
โดย บิวตี้   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 กุมภาพันธ์ 2559 11:36   แก้ไข: 05 กุมภาพันธ์ 2559 11:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

page05025906.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Big Cleaning day_06 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): บิวตี้
โดย บิวตี้   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 กุมภาพันธ์ 2559 11:19   แก้ไข: 05 กุมภาพันธ์ 2559 11:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

page05025905.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Big Cleaning day_05 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): บิวตี้
โดย บิวตี้   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 กุมภาพันธ์ 2559 11:19   แก้ไข: 05 กุมภาพันธ์ 2559 11:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

page05025904.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Big Cleaning day_04 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): บิวตี้
โดย บิวตี้   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 กุมภาพันธ์ 2559 11:18   แก้ไข: 05 กุมภาพันธ์ 2559 11:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

page05025903.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Big Cleaning day_03 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): บิวตี้
โดย บิวตี้   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 กุมภาพันธ์ 2559 11:17   แก้ไข: 05 กุมภาพันธ์ 2559 11:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

page05025902.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Big Cleaning day_02 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): บิวตี้
โดย บิวตี้   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 กุมภาพันธ์ 2559 11:17   แก้ไข: 05 กุมภาพันธ์ 2559 11:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]