นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

history.docx (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ความเป็นมา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): I happy
โดย เมตตา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 01 มิถุนายน 2561 17:13   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2561 17:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

008.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
บัตร มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): บัตร
โดย เมตตา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 มกราคม 2560 15:40   แก้ไข: 05 มกราคม 2560 15:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

rain_southern_dec_001.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
rain_southern_dec_001.jpg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย เมตตา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 02 ธันวาคม 2559 10:58   แก้ไข: 02 ธันวาคม 2559 10:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

logo26102016-02.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
share logo october 2016 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): share logo
โดย เมตตา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 ตุลาคม 2559 12:49   แก้ไข: 27 ตุลาคม 2559 12:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

srisama.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
metta มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): รูปเมตตา
โดย เมตตา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 ตุลาคม 2559 15:23   แก้ไข: 14 ตุลาคม 2559 15:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

name10-11.xlsx (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
name มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ืname
โดย เมตตา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 กันยายน 2559 09:12   แก้ไข: 27 กันยายน 2559 09:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

thai2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ผ้าไทย มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ผ้าไทย
โดย เมตตา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 มีนาคม 2559 14:50   แก้ไข: 12 มีนาคม 2559 14:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

thai_o.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
กองแผน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ผ้าไทย
โดย เมตตา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 มีนาคม 2559 14:49   แก้ไข: 12 มีนาคม 2559 14:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

thai.jpg (กลุ่ม) (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ผ้าไทย มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ผ้าไทย
โดย เมตตา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 มีนาคม 2559 14:30   แก้ไข: 12 มีนาคม 2559 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

1204.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
workshop มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 12 มค
โดย เมตตา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 มกราคม 2559 16:47   แก้ไข: 12 มกราคม 2559 16:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]