นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

TheMe
Ico64
นาย ปิยะนัฐ ประสานสงฆ์
นัีกวิชาการเงินและบัญชี
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

sting_mo_mangrove.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
stingmo mangrove มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กองคลัง  งานงบประมาณ  สทิ้งหม้อ  สิงหนคร
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 มีนาคม 2553 16:51   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 18:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

rachaprapa.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เขื่อนรัชชประภา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กองคลัง  งานงบประมาณ  ปิยะนัฐ  รัชชประภา  เชี่ยวหลาน
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 11 มีนาคม 2553 13:24   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 18:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

yahoo3.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
google image มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): image  google  กองคลัง  งานงบประมาณ
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 กุมภาพันธ์ 2553 13:50   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 18:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

yahoo2.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
google image มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): google  image  กองคลัง  งานงบประมาณ
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 กุมภาพันธ์ 2553 13:49   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 18:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

yahoo1.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
google image มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): google  image  กองคลัง  งานงบประมาณ
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 กุมภาพันธ์ 2553 13:48   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 18:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

google2.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
google image มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): google  image  กองคลัง  งานงบประมาณ
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 กุมภาพันธ์ 2553 13:47   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 18:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

google1.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Google image มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): google  image  กองคลัง  งานงบประมาณ
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 กุมภาพันธ์ 2553 13:46   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 18:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

LO_(2).png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
LO มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): lo  mindmap  กองคลัง  งานงบประมาณ
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 มกราคม 2552 23:56   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

KM_(2)_(2).png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
KM มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): km  mindmap  กองคลัง  งานงบประมาณ
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 มกราคม 2552 23:55   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Revenucode.rar (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
รหัสเงินรายได้ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กองคลัง  งานงบประมาณ  รหัสรายได้
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 มกราคม 2552 14:01   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 16:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]