นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

TheMe
Ico64
นาย ปิยะนัฐ ประสานสงฆ์
นัีกวิชาการเงินและบัญชี
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

PN_REPORTDATE_2007.pdf (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
PN_REPORTDATE_2007.pdfon desktop มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ป้ตตานี
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 ธันวาคม 2551 10:29   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 16:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

kathin08.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
กฐิน51 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กฐิน51  กองคลัง  งานงบประมาณ
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 04 พฤศจิกายน 2551 22:48   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 16:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

kathin07.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
กฐิน51 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กฐิน51  กองคลัง  งานงบประมาณ
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 04 พฤศจิกายน 2551 22:47   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 16:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

kathin06.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
กฐิน51 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กฐิน51  กองคลัง  งานงบประมาณ
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 04 พฤศจิกายน 2551 22:46   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 16:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

kathin05.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
กฐิน51 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กฐิน51  กองคลัง  งานงบประมาณ
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 04 พฤศจิกายน 2551 22:45   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 16:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

kathin04.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
กฐิน51 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กฐิน51  กองคลัง  งานงบประมาณ
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 04 พฤศจิกายน 2551 22:44   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 16:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

kathin03.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
กฐิน51 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กฐิน51  กองคลัง  งานงบประมาณ
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 04 พฤศจิกายน 2551 22:43   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 16:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

kathin02.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
กฐิน51 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กฐิน51  กองคลัง  งานงบประมาณ
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 04 พฤศจิกายน 2551 22:43   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 16:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

kathin01.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
กฐิน51 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กฐิน51  กองคลัง  งานงบประมาณ
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 04 พฤศจิกายน 2551 22:41   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 16:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

theme_chinesegreen.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
theme_chinesegreen มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): งานงบประมาณ  กองคลัง  theme_chinesegreen
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 04 พฤศจิกายน 2551 22:13   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 16:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]