นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

TheMe
Ico64
นาย ปิยะนัฐ ประสานสงฆ์
นัีกวิชาการเงินและบัญชี
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

Step19_access.bmp (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Step19_access มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): freerip  กองคลัง  งานงบประมาณ
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 ตุลาคม 2551 13:18   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 16:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Step18_access.bmp (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Step18_access มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): freerip  กองคลัง  งานงบประมาณ
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 ตุลาคม 2551 13:18   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 16:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Step17_access.bmp (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Step17_access มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): freerip  กองคลัง  งานงบประมาณ
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 ตุลาคม 2551 13:18   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 16:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Step16_access.bmp (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Step16_access มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): freerip  กองคลัง  งานงบประมาณ
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 ตุลาคม 2551 13:18   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 16:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Step15_access.bmp (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Step15_access มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): freerip  กองคลัง  งานงบประมาณ
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 ตุลาคม 2551 13:17   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 16:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Step14_access.bmp (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Step14_access มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): freerip  กองคลัง  งานงบประมาณ
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 ตุลาคม 2551 13:17   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 16:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Step13_access.bmp (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Step13_access มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): freerip  กองคลัง  งานงบประมาณ
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 ตุลาคม 2551 13:17   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 16:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Step12_access.bmp (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Step12_access มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): freerip  กองคลัง  งานงบประมาณ
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 ตุลาคม 2551 13:15   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 16:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Step11_access.bmp (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Step11_access มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): freerip  กองคลัง  งานงบประมาณ
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 ตุลาคม 2551 13:15   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 16:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Step10_install.bmp (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Step10_install มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): freerip  กองคลัง  งานงบประมาณ
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 ตุลาคม 2551 16:44   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 16:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]