นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

TheMe
Ico64
นาย ปิยะนัฐ ประสานสงฆ์
นัีกวิชาการเงินและบัญชี
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

Step09_install.bmp (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Step09_install มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): freerip  กองคลัง  งานงบประมาณ
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 ตุลาคม 2551 16:44   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 16:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Step08_install.bmp (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Step08_install มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): freerip  กองคลัง  งานงบประมาณ
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 ตุลาคม 2551 16:44   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 16:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Step07_install.bmp (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Step07install มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): freerip  กองคลัง  งานงบประมาณ
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 ตุลาคม 2551 16:40   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 16:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Step06_install.bmp (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Step06_install มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): freerip  กองคลัง  งานงบประมาณ
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 ตุลาคม 2551 16:40   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 16:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Step05_install.bmp (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Step05_install มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): freerip  กองคลัง  งานงบประมาณ
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 ตุลาคม 2551 16:40   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 16:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Step04_install.bmp (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Step04_install มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): freerip  กองคลัง  งานงบประมาณ
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 ตุลาคม 2551 16:39   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 16:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Step03_install.bmp (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Step03_install มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): freerip  กองคลัง  งานงบประมาณ
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 ตุลาคม 2551 16:38   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 16:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Step02_install.bmp (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Step02_install มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): freerip  กองคลัง  งานงบประมาณ
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 ตุลาคม 2551 13:34   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 16:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Step01_setup.zip (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ฟรีริพ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): freerip  กองคลัง  งานงบประมาณ
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 ตุลาคม 2551 13:30   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 16:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Fundcode2552.bmp (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
รหัสแหล่งของเิงิน ปีงบประมาณ 2552 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 2552  gfmis  แหล่งของเงิน
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 ตุลาคม 2551 10:44   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 16:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]