นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

TheMe
Ico64
นาย ปิยะนัฐ ประสานสงฆ์
นัีกวิชาการเงินและบัญชี
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

IMG_2286.JPG (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Kaoplaidam2 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กองคลัง  สัมมนา  เขาพลายดำ
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 25 มีนาคม 2551 20:14   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

IMG_2285.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Kaoplaidam1 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กองคลัง  สัมมนา  เขาพลายดำ
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 25 มีนาคม 2551 20:13   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

diss_Salary.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สลิปออนไลน์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สลิป  เงิน  เดือน
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 15 กุมภาพันธ์ 2551 12:53   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

พตส_Rate.pdf (2)

File Address:
อัตราเงินตอบแทนพ.ต.ส. more »
Tag: กองคลัง  งานงบประมาณ  พ.ต.ส.  สาธารณสุข
By TheMe   PermaLink
created: 13 Febuary 2008 11:14   Modified: 01 June 2011 15:36 [ Report Abuse ]

Special_Area_2551.pdf (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ยะลา ปัตตานี นราธิวาสและสงขลา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กองคลัง  งานงบประมาณ  พื้นที่พิเศษ  เสี่ยงภัย
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 กุมภาพันธ์ 2551 11:03   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ErrorandEdit.pdf (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ข้อผิดพลาดและการแก้ไข มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ผิดพลาด  งบประมาณ  กองคลัง  error  gfmis
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 กุมภาพันธ์ 2551 10:57   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Error.pdf (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ข้อผิดพลาดใน บส01 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): gfmis  กองคลัง  ข้อผิดพลาด  งบประมาณ  บส01
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 กุมภาพันธ์ 2551 13:11   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ผังบัญชีGFMIS_V28(ในส่วนของรายได้ค่าใช้จ่าย).xls (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ผังบัญชีมาตรฐาน เวอร์ชั่น 28 ปรับปรุงในส่วนรายได้(หมวด 4)และค่าใช้จ่าย(หมวด 5) มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): บัญชีแยกประเภท  ผังบัญชี  มาตรฐาน  เวอร์ชั่น 28
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 กุมภาพันธ์ 2551 10:41   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ผังบัญชีGFMIS_V27.4.xls (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ผังบัญชีแยกประเภท มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 27.4  บัญชีแยกประเภท  ผังบัญชี
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 05 กุมภาพันธ์ 2551 10:36   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

บส01.xls (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
บส01 version 1.07 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): gfmis  v1.07  บส01
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 มกราคม 2551 10:12   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]