นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

TheMe
Ico64
นาย ปิยะนัฐ ประสานสงฆ์
นัีกวิชาการเงินและบัญชี
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

GFMIS_Fund.pdf (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
รหัสแหล่งของเงิน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): gfmis  แหล่งของเงิน
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 มกราคม 2551 10:07   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

GFMIS_FundCentre2008.pdf (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
รหัสงบประมาณ ปี 2551 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 2551  รหัสงบประมาณปี2551
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 มกราคม 2551 09:48   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

GFMIS_Functional.pdf (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
รหัสกิจกรรมหลัก มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): รหัสกิจกรรมหลัก
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 มกราคม 2551 09:46   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Floppy2.ico (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Floppy มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): floppy
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 มกราคม 2551 09:30   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Globe.ico (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Globe มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): icon
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 มกราคม 2551 09:26   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

GFMIS_UNITS.pdf (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หน่วยนับ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สั่งซื้อ  หน่วยนับ
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 มกราคม 2551 09:16   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 15:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

FundCode.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แหล่งของเงิน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): gfmis  กองคลัง  งานงบประมาณ
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 25 ธันวาคม 2550 13:07   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

FundStructure.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
รหัสแหล่งของเงิน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): งานงบประมาณ  กองคลัง  gfmis
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 25 ธันวาคม 2550 13:04   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

FundCenterStructure.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
โครงสร้างรหัสงบประมาณ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กองคลัง  gfmis  งานงบประมาณ
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 ธันวาคม 2550 19:06   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

VendorSearch.pdf (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วิธีค้นหารหัีสผู้ขายในระบบ GFMIS มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กองคลัง  งานงบประมาณ  gfmis
โดย TheMe   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 10 ธันวาคม 2550 14:10   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]