นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

pakpra2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
pakpra2 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): pakpra2
โดย Wullop Santipracha   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2560 17:23   แก้ไข: 19 พฤศจิกายน 2560 17:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pakpra1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
pakpra1 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): pakpra1
โดย Wullop Santipracha   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2560 17:22   แก้ไข: 19 พฤศจิกายน 2560 17:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

CHNSO2000_5.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
chnso_2000 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): CHNSO_Flash 2000  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2560 15:19   แก้ไข: 19 พฤศจิกายน 2560 15:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

CHNSO2000_4.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
chnso_2000 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): CHNSO_Flash 2000  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2560 14:59   แก้ไข: 19 พฤศจิกายน 2560 14:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

CHNSO2000_3.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
chnso_2000 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): CHNSO_Flash 2000  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2560 14:59   แก้ไข: 19 พฤศจิกายน 2560 14:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

CHNSO2000_2.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
chnso_2000 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): CHNSO_Flash 2000  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2560 14:59   แก้ไข: 19 พฤศจิกายน 2560 14:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

CHNSO2000_1.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
chnso_2000 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  CHNSO_Flash 2000
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2560 14:58   แก้ไข: 19 พฤศจิกายน 2560 14:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Misunderstanding10Nov17.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
misunderstanding มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): misunderstanding
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2560 09:59   แก้ไข: 19 พฤศจิกายน 2560 09:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Optimism10Nov17.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
optimism มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): optimism
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 พฤศจิกายน 2560 23:02   แก้ไข: 18 พฤศจิกายน 2560 23:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ThaiRailway2.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ThaiRailway มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ThaiRailway
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 พฤศจิกายน 2560 00:20   แก้ไข: 18 พฤศจิกายน 2560 00:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]