นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

Discipline13Nov18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Discipline มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Discipline
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 พฤศจิกายน 2561 00:17   แก้ไข: 14 พฤศจิกายน 2561 00:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

See13Nov18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
See มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): see
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 พฤศจิกายน 2561 00:16   แก้ไข: 14 พฤศจิกายน 2561 00:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

CombinationNov18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Combination มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Combination
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 พฤศจิกายน 2561 00:16   แก้ไข: 14 พฤศจิกายน 2561 00:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

IrritationNov18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Irritation มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Irritation
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 พฤศจิกายน 2561 00:15   แก้ไข: 14 พฤศจิกายน 2561 00:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

EnoughNov18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Enough มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Enough
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 พฤศจิกายน 2561 00:14   แก้ไข: 14 พฤศจิกายน 2561 00:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

KindWordsNov18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
KindWords มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): KindWords
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 พฤศจิกายน 2561 00:14   แก้ไข: 14 พฤศจิกายน 2561 00:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

GenerosityNov18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Generosity มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): generosity
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 พฤศจิกายน 2561 00:12   แก้ไข: 14 พฤศจิกายน 2561 00:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

1542074455152.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Prasert2 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Prasert2
โดย Wullop Santipracha   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2561 09:03   แก้ไข: 13 พฤศจิกายน 2561 09:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

20181107_102859.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Prasert1 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Prasert1
โดย Wullop Santipracha   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2561 10:31   แก้ไข: 07 พฤศจิกายน 2561 10:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

20181107_083653.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Prasert มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Prasert
โดย Wullop Santipracha   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2561 08:39   แก้ไข: 07 พฤศจิกายน 2561 08:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]