นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

CanAug17.PNG (0)

File Address:
can more »
Tag: can
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 23 September 2017 22:04   Modified: 23 September 2017 22:04 [ Report Abuse ]

ImpossibleSep17.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
impossible มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): impossible
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 22 กันยายน 2560 15:28   แก้ไข: 22 กันยายน 2560 15:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

5s._5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
5s-5 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 22 กันยายน 2560 11:34   แก้ไข: 22 กันยายน 2560 11:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

CFD_41.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Album มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): groove music
โดย Smarn   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 22 กันยายน 2560 09:28   แก้ไข: 22 กันยายน 2560 09:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

CFD_40.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
groove music มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): answer
โดย Smarn   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 22 กันยายน 2560 09:27   แก้ไข: 22 กันยายน 2560 09:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

CFD_39.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
groove music มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): refresh  groove music
โดย Smarn   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 22 กันยายน 2560 09:25   แก้ไข: 22 กันยายน 2560 09:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

LifeSep17.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Life มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): life
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 กันยายน 2560 07:03   แก้ไข: 21 กันยายน 2560 07:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

TeacherAug17.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
teacher มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): teacher
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 กันยายน 2560 15:01   แก้ไข: 20 กันยายน 2560 15:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

kw6.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
kw6 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 กันยายน 2560 14:20   แก้ไข: 20 กันยายน 2560 14:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

kw5.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
kw5 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 กันยายน 2560 14:20   แก้ไข: 20 กันยายน 2560 14:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]