นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

wichean_writer.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วิเชียร ตันติพิมลพันธ์ ผู้ประพันธ์เพลง “ออเจ้าเอย” มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): วิเชียร ตันติพิมลพันธ์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 เมษายน 2561 17:46   แก้ไข: 23 เมษายน 2561 17:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

IMG_20180406_100259.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วิเชียร ตันติพิมลพันธ์” ผู้ประพันธ์เพลง “ออเจ้าเอย” มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): วิเชียร ตันติพิมลพันธ์  ออเจ้าเอย
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 เมษายน 2561 17:44   แก้ไข: 23 เมษายน 2561 17:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

nitsman.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
นักกีฬาทีมชาติฮอกกี้ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): นิสมาน มะสีละ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 เมษายน 2561 17:09   แก้ไข: 23 เมษายน 2561 17:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

hoggy2018_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.สงขลานครินทร์พร้อมสนับสนุนนักศึกษาสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): นักกีฬาทีมชาติ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 เมษายน 2561 16:19   แก้ไข: 23 เมษายน 2561 17:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

toristpotential2018_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แผนท่องเที่ยวใต้รับทัวร์อาเซียน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): การท่องเที่ยว
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 เมษายน 2561 09:17   แก้ไข: 19 เมษายน 2561 09:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

toristpotential2018_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แผนท่องเที่ยวใต้รับทัวร์อาเซียน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อาเซียน  แผนท่องเที่ยว
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 เมษายน 2561 09:16   แก้ไข: 19 เมษายน 2561 09:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

prabida_kitchen.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ครัวลูกพระบิดา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ครัวลูกพระบิดา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 เมษายน 2561 09:21   แก้ไข: 18 เมษายน 2561 09:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

psu_scholorship.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ทุนการศึกษา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ทุนการศึกษา  วราภรณ์ ชวพงษ์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 เมษายน 2561 09:21   แก้ไข: 18 เมษายน 2561 09:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

dt5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ระเบียบงานสารบรรณ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ระเบียบงานสารบรรณ
โดย kwang saelee   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 17 เมษายน 2561 11:21   แก้ไข: 17 เมษายน 2561 11:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

dt4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ระเบียบงานสารบรรณ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ระเบียบงานสารบรรณ
โดย kwang saelee   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 17 เมษายน 2561 11:20   แก้ไข: 17 เมษายน 2561 11:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]