นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

m100.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
cursors มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): cursors
โดย โลมามาเล่า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 04 เมษายน 2564 10:49   แก้ไข: 04 เมษายน 2564 10:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

m99.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
cursors มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): cursors
โดย โลมามาเล่า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 04 เมษายน 2564 10:33   แก้ไข: 04 เมษายน 2564 10:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

m88.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
cursors มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): cursors
โดย โลมามาเล่า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 04 เมษายน 2564 10:26   แก้ไข: 04 เมษายน 2564 10:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ms7.jpg (0)

File Address:
Mouse Cursor more »
Tag: Mouse Cursor
By โลมามาเล่า   PermaLink
created: 29 March 2021 12:14   Modified: 29 March 2021 12:14 [ Report Abuse ]

ms6.jpg (0)

File Address:
Mouse Cursor more »
Tag: Mouse Cursor
By โลมามาเล่า   PermaLink
created: 29 March 2021 12:08   Modified: 29 March 2021 12:08 [ Report Abuse ]

ms5.jpg (0)

File Address:
Mouse Cursor more »
Tag: Mouse Cursor
By โลมามาเล่า   PermaLink
created: 29 March 2021 12:08   Modified: 29 March 2021 12:08 [ Report Abuse ]

ms4.jpg (0)

File Address:
Mouse Cursor more »
Tag: Mouse Cursor
By โลมามาเล่า   PermaLink
created: 29 March 2021 12:07   Modified: 29 March 2021 12:08 [ Report Abuse ]

mss13.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Mouse Cursor มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Mouse Cursor
โดย โลมามาเล่า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 มีนาคม 2564 11:37   แก้ไข: 29 มีนาคม 2564 11:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

mss12.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Mouse Cursor มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Mouse Cursor
โดย โลมามาเล่า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 มีนาคม 2564 11:33   แก้ไข: 29 มีนาคม 2564 11:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

mss1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Mouse Cursor มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Mouse Cursor
โดย โลมามาเล่า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 มีนาคม 2564 11:29   แก้ไข: 29 มีนาคม 2564 11:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]