นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

Change11Jul17.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
การเปลี่ยนแปลง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): การเปลี่ยนแปลง
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 กรกฎาคม 2560 07:53   แก้ไข: 27 กรกฎาคม 2560 07:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

glass_re.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
glass มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 กรกฎาคม 2560 15:24   แก้ไข: 26 กรกฎาคม 2560 15:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Beauty11Jul17.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
beauty มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): beauty
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 26 กรกฎาคม 2560 07:32   แก้ไข: 26 กรกฎาคม 2560 07:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

share25.07.60.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ปลาทูยัดไส้ (สงขลา) มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย มิกกี้   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 25 กรกฎาคม 2560 17:37   แก้ไข: 25 กรกฎาคม 2560 17:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pousumpu2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
พวงชมพู มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย มิกกี้   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 25 กรกฎาคม 2560 17:28   แก้ไข: 25 กรกฎาคม 2560 17:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pousumpu1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
พวงชมพู มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย มิกกี้   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 25 กรกฎาคม 2560 17:27   แก้ไข: 25 กรกฎาคม 2560 17:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

only_register_can_comment.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
only_register_can_comment.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 กรกฎาคม 2560 17:30   แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2560 17:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

powsompu.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
พวงชมพู มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย มิกกี้   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 กรกฎาคม 2560 16:50   แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2560 16:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

punpak13.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ปันผักปันสุข มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย ศรีนรา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 กรกฎาคม 2560 15:49   แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2560 15:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

punpak12.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ปันผักปันสุข มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย ศรีนรา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 กรกฎาคม 2560 15:46   แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2560 15:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]