นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

pride_of_psu_13march1962_5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
คุณค่าสงขลานครินทร์2019 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คุณค่าสงขลานครินทร์2019
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 มีนาคม 2562 17:02   แก้ไข: 20 มีนาคม 2562 17:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pride_of_psu_13march1962_4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
คุณค่าสงขลานครินทร์2019 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คุณค่าสงขลานครินทร์2019
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 มีนาคม 2562 17:01   แก้ไข: 20 มีนาคม 2562 17:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pride_of_psu_13march1962_3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
คุณค่าสงขลานครินทร์2019 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คุณค่าสงขลานครินทร์2019
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 มีนาคม 2562 17:01   แก้ไข: 20 มีนาคม 2562 17:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pride_of_psu_13march1962_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
คุณค่าสงขลานครินทร์2019 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คุณค่าสงขลานครินทร์2019
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 มีนาคม 2562 16:59   แก้ไข: 20 มีนาคม 2562 16:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pride_of_psu_13march1962_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
คุณค่าสงขลานครินทร์2019 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คุณค่าสงขลานครินทร์2019
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 มีนาคม 2562 16:59   แก้ไข: 20 มีนาคม 2562 16:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

signetda16march62_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.สงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (มหาชน) มีต่อ »

signetda16march62_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.สงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (มหาชน) มีต่อ »

run_for_cane20_march2019_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
นำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กัญชา  สงขลานครินทร์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 มีนาคม 2562 11:33   แก้ไข: 20 มีนาคม 2562 11:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

run_for_cane20_march2019_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
นำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กัญชา  สงขลานครินทร์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 มีนาคม 2562 11:32   แก้ไข: 20 มีนาคม 2562 11:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Worry14Mar19.PNG (0)

File Address:
Worry more »
Tag: worry
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 14 March 2019 18:54   Modified: 14 March 2019 18:54 [ Report Abuse ]