นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

Child11Jul18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Child11Jul18 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Child11Jul18
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 15 กรกฎาคม 2561 12:27   แก้ไข: 15 กรกฎาคม 2561 12:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

CleverJul18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
CleverJul18 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): CleverJul18
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 15 กรกฎาคม 2561 12:26   แก้ไข: 15 กรกฎาคม 2561 12:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

DeathJul18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
DeathJul18 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): DeathJul18
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 15 กรกฎาคม 2561 12:25   แก้ไข: 15 กรกฎาคม 2561 12:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

EasyLifeJul18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
EasyLifeJul18 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): EasyLifeJul18
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 15 กรกฎาคม 2561 12:24   แก้ไข: 15 กรกฎาคม 2561 12:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

FamilyJul18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
FamilyJul18 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): FamilyJul18
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 15 กรกฎาคม 2561 12:24   แก้ไข: 15 กรกฎาคม 2561 12:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Life11Jul18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Life11Jul18 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Life11Jul18
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 15 กรกฎาคม 2561 12:23   แก้ไข: 15 กรกฎาคม 2561 12:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Love11Jul18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Love11Jul18 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Love11Jul18
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 15 กรกฎาคม 2561 12:22   แก้ไข: 15 กรกฎาคม 2561 12:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

NatureJul18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Nature มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): nature
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 15 กรกฎาคม 2561 12:22   แก้ไข: 15 กรกฎาคม 2561 12:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Rich11Jul18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Rich มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): rich
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 15 กรกฎาคม 2561 12:21   แก้ไข: 15 กรกฎาคม 2561 12:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Things11Jul18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Things มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): things
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 15 กรกฎาคม 2561 12:21   แก้ไข: 15 กรกฎาคม 2561 12:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]