นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

fishing_psu_19april2019_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.จับมือกรมประมง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กรมประมง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 เมษายน 2562 17:12   แก้ไข: 24 เมษายน 2562 17:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

fishing_psu_19april2019_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.จับมือกรมประมง19เมษายน2562 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กรมประมง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 เมษายน 2562 17:11   แก้ไข: 24 เมษายน 2562 17:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

join_toyota19april2019_4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
งานวิจัยทางด้านสมองกลฝังตัวในรถยนต์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): งานวิจัยทางด้านสมองกลฝังตัวในรถยนต์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 เมษายน 2562 16:37   แก้ไข: 23 เมษายน 2562 16:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

join_toyota19april2019_3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
งานวิจัยทางด้านสมองกลฝังตัวในรถยนต์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): งานวิจัยทางด้านสมองกลฝังตัวในรถยนต์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 เมษายน 2562 16:36   แก้ไข: 23 เมษายน 2562 16:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

join_toyota19april2019_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วิศวะม.อ.จับมือ โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาวิศวกรและงานวิจัยทางด้านสมองกลฝังตัวในรถยนต์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): งานวิจัยทางด้านสมองกลฝังตัวในรถยนต์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 เมษายน 2562 16:36   แก้ไข: 23 เมษายน 2562 16:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

join_toyota19april2019_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วิศวะม.อ.จับมือ โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาวิศวกรและงานวิจัยทางด้านสมองกลฝังตัวในรถยนต์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): งานวิจัยทางด้านสมองกลฝังตัวในรถยนต์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 เมษายน 2562 16:35   แก้ไข: 23 เมษายน 2562 16:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

libertalart19april2019_4.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ประชุมวิชาการศิลปศาสตร์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศิลปศาสตร์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 เมษายน 2562 15:28   แก้ไข: 23 เมษายน 2562 15:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

liberalart19april2019_3.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ประชุมวิชาการศิลปศาสตร์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศิลปศาสตร์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 เมษายน 2562 15:28   แก้ไข: 23 เมษายน 2562 15:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

liberalart19april2019_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ประชุมวิชาการศิลปศาสตร์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศิลปศาสตร์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 เมษายน 2562 15:27   แก้ไข: 23 เมษายน 2562 15:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

liberalart19april2019_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ศิลปศาสตร์ประชุมวิชาการ2562 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศิลปศาสตร์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 เมษายน 2562 15:26   แก้ไข: 23 เมษายน 2562 15:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]