นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

2011-11-30_095600.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
permission-1 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): img
โดย Hi Dev   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2554 10:00   แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2554 10:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

2011-11-30_095649.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
permision มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): img
โดย Hi Dev   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2554 09:59   แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2554 09:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

question.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
question.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Hi Dev   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 01 สิงหาคม 2554 10:39   แก้ไข: 01 สิงหาคม 2554 10:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Work-BSC.zip (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
BSC มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): bsc
โดย Hi Dev   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 กันยายน 2553 20:59   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 19:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

mod_lightboxpopup.zip (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Lightbox Popup Module Joomla 1.5 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): joomla  lightbox  module  popup
โดย Hi Dev   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 มกราคม 2553 11:01   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 18:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

final.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Final มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): joomla  lightbox  module  popup
โดย Hi Dev   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 มกราคม 2553 10:47   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 18:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

step-6.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
step-6 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): joomla  lightbox  module  popup
โดย Hi Dev   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 มกราคม 2553 10:47   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 18:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

step-5.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
step-5 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): joomla  lightbox  module  popup
โดย Hi Dev   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 มกราคม 2553 10:46   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 18:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

step-4.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
step-4 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): joomla  lightbox  module  popup
โดย Hi Dev   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 มกราคม 2553 10:45   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 18:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

step-3.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
step-3 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): joomla  lightbox  module  popup
โดย Hi Dev   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 มกราคม 2553 10:44   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 18:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]