นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

2011-11-30_095600.png (0)

File Address:
permission-1 more »
Tag: img
By Hi Dev   PermaLink
created: 30 November 2011 10:00   Modified: 30 November 2011 10:00 [ Report Abuse ]

2011-11-30_095649.png (0)

File Address:
permision more »
Tag: img
By Hi Dev   PermaLink
created: 30 November 2011 09:59   Modified: 30 November 2011 09:59 [ Report Abuse ]

question.png (0)

File Address:
question.png more »
Tag: uncategorized
By Hi Dev   PermaLink
created: 01 August 2011 10:39   Modified: 01 August 2011 10:40 [ Report Abuse ]

Work-BSC.zip (0)

File Address:
BSC more »
Tag: bsc
By Hi Dev   PermaLink
created: 21 September 2010 20:59   Modified: 31 May 2011 19:20 [ Report Abuse ]

mod_lightboxpopup.zip (0)

File Address:
Lightbox Popup Module Joomla 1.5 more »
Tag: joomla  lightbox  module  popup
By Hi Dev   PermaLink
created: 28 January 2010 11:01   Modified: 31 May 2011 18:41 [ Report Abuse ]

final.png (0)

File Address:
Final more »
Tag: joomla  lightbox  module  popup
By Hi Dev   PermaLink
created: 28 January 2010 10:47   Modified: 31 May 2011 18:41 [ Report Abuse ]

step-6.png (0)

File Address:
step-6 more »
Tag: joomla  lightbox  module  popup
By Hi Dev   PermaLink
created: 28 January 2010 10:47   Modified: 31 May 2011 18:41 [ Report Abuse ]

step-5.png (0)

File Address:
step-5 more »
Tag: joomla  lightbox  module  popup
By Hi Dev   PermaLink
created: 28 January 2010 10:46   Modified: 31 May 2011 18:41 [ Report Abuse ]

step-4.png (0)

File Address:
step-4 more »
Tag: joomla  lightbox  module  popup
By Hi Dev   PermaLink
created: 28 January 2010 10:45   Modified: 31 May 2011 18:41 [ Report Abuse ]

step-3.png (0)

File Address:
step-3 more »
Tag: joomla  lightbox  module  popup
By Hi Dev   PermaLink
created: 28 January 2010 10:44   Modified: 31 May 2011 18:41 [ Report Abuse ]