นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

infrared_4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
infared4 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): วัดอุณหภูมิระยะไกล
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 เมษายน 2563 13:32   แก้ไข: 30 เมษายน 2563 13:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

infrared2020_3jpg.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ระบบคัดกรองผู้เข้ามาติดต่อด้วยคลื่นอินฟราเรด มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คลื่นอินฟราเรด  ระบบคัดกรอง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 เมษายน 2563 17:12   แก้ไข: 29 เมษายน 2563 17:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

infrared2020_2jpg.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ระบบคัดกรองผู้เข้ามาติดต่อด้วยคลื่นอินฟราเรด มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ระบบคัดกรอง  คลื่นอินฟราเรด
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 เมษายน 2563 17:12   แก้ไข: 29 เมษายน 2563 17:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

infrared2020_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เครื่องวัดอุณหภูมิด้วยแสงอินฟราเรด มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อินฟราเรด
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 เมษายน 2563 17:10   แก้ไข: 29 เมษายน 2563 17:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Headphones13.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หูฟัง13 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หูฟัง
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 เมษายน 2563 14:18   แก้ไข: 21 เมษายน 2563 14:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Headphones12.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หูฟัง12 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หูฟัง
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 เมษายน 2563 14:17   แก้ไข: 21 เมษายน 2563 14:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Headphones11.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หูฟัง11 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หูฟัง
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 เมษายน 2563 14:17   แก้ไข: 21 เมษายน 2563 14:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Headphones10.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หูฟัง10 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หูฟัง
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 เมษายน 2563 14:16   แก้ไข: 21 เมษายน 2563 14:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Headphones9.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หูฟัง9 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หูฟัง
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 เมษายน 2563 14:16   แก้ไข: 21 เมษายน 2563 14:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Headphones8.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หูฟัง8 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หูฟัง
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 เมษายน 2563 14:15   แก้ไข: 21 เมษายน 2563 14:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]