นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

surat_herbal2020_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สุราษฎร์ธานีเมืองสมุนไพร มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สุราษฎร์ธานีเมืองสมุนไพร
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 กุมภาพันธ์ 2563 11:22   แก้ไข: 18 กุมภาพันธ์ 2563 11:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

PSUMOOC2020_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
รองรับการศึกษาในโลกอนาคต มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): รองรับการศึกษาในโลกอนาคต
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 กุมภาพันธ์ 2563 10:00   แก้ไข: 18 กุมภาพันธ์ 2563 10:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

PSUMOOC2020_1.doc.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
รองรับการศึกษาในโลกอนาคต มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): รองรับการศึกษาในโลกอนาคต
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 กุมภาพันธ์ 2563 09:59   แก้ไข: 18 กุมภาพันธ์ 2563 09:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

A-PUTTISAK.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
นพ.พุฒิศักดิ์ พุฒวิบูลย์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): นายแพทย์พุฒิศักดิ์ พุฒวิบูลย์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 17 กุมภาพันธ์ 2563 16:08   แก้ไข: 17 กุมภาพันธ์ 2563 16:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

psu_covid19_2020_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
โรงพยาบาล ม.อ.เข้มมาตรการป้องกันโควิด19 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): โควิด19  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 17 กุมภาพันธ์ 2563 16:07   แก้ไข: 17 กุมภาพันธ์ 2563 16:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

psu_covid19_2020.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
โรงพยาบาล ม.อ.เข้มมาตรการป้องกันโควิด19 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  โควิด19
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 17 กุมภาพันธ์ 2563 16:07   แก้ไข: 17 กุมภาพันธ์ 2563 16:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

sungame2020_7.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 กุมภาพันธ์ 2563 15:50   แก้ไข: 14 กุมภาพันธ์ 2563 15:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

sungame2020_5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 กุมภาพันธ์ 2563 15:49   แก้ไข: 14 กุมภาพันธ์ 2563 15:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

sungame2020_4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 กุมภาพันธ์ 2563 15:49   แก้ไข: 14 กุมภาพันธ์ 2563 15:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

panjaksungame2020_3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 กุมภาพันธ์ 2563 15:49   แก้ไข: 14 กุมภาพันธ์ 2563 15:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]