นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

arnit2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แพทย์ ม.อ.เปิดตัวหนังสือ“อานีสเป็นหัด”สร้างความรู้ความเข้าใจ ลดการเสียชีวิตในจังหวัดชายแดนใต้ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อานีสเป็นหัด
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2562 15:42   แก้ไข: 13 พฤศจิกายน 2562 15:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

arnit1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แพทย์ ม.อ.เปิดตัวหนังสือ“อานีสเป็นหัด”สร้างความรู้ความเข้าใจ ลดการเสียชีวิตในจังหวัดชายแดนใต้ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อานีสเป็นหัด
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2562 15:42   แก้ไข: 13 พฤศจิกายน 2562 15:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

arnit.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แพทย์ ม.อ.เปิดตัวหนังสือ“อานีสเป็นหัด”สร้างความรู้ความเข้าใจ ลดการเสียชีวิตในจังหวัดชายแดนใต้ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อานีสเป็นหัด
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2562 15:42   แก้ไข: 13 พฤศจิกายน 2562 15:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

47years_nuresing2019_6.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
พยาบาล ม.อ.เปิดตัวหลักสูตรตรี โท มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): พยาบาล ม.อ.เปิดตัวหลักสูตรตรี โท
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2562 16:21   แก้ไข: 08 พฤศจิกายน 2562 16:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

47years_nuresing2019_5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
พยาบาล ม.อ.เปิดตัวหลักสูตรตรี โท มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): พยาบาล ม.อ.เปิดตัวหลักสูตรตรี โท
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2562 16:21   แก้ไข: 08 พฤศจิกายน 2562 16:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

47years_nuresing2019_4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
พยาบาล ม.อ.เปิดตัวหลักสูตรตรี โท มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): พยาบาล ม.อ.เปิดตัวหลักสูตรตรี โท
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2562 16:20   แก้ไข: 08 พฤศจิกายน 2562 16:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

47years_nuresing2019_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
พยาบาล ม.อ.เปิดตัวหลักสูตรตรี โท มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): พยาบาล ม.อ.เปิดตัวหลักสูตรตรี โท
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2562 16:20   แก้ไข: 08 พฤศจิกายน 2562 16:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

nongnut_boonyung.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
รศ.ดร.นงนุช บุญยัง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): รศ.ดร.นงนุช บุญยัง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2562 16:18   แก้ไข: 08 พฤศจิกายน 2562 16:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

prepare_flood2019.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.ประชุมเตรียมพร้อมรองรับอุทกภัย มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ม.อ.ประชุมเตรียมพร้อมรองรับอุทกภัย
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2562 15:36   แก้ไข: 08 พฤศจิกายน 2562 15:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

prepare_flood2019.1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.ประชุมเตรียมพร้อมรองรับอุทกภัย มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ม.อ.ประชุมเตรียมพร้อมรองรับอุทกภัย
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2562 15:36   แก้ไข: 08 พฤศจิกายน 2562 15:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]