นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

4_RegDisplayMailSetting.jpg (0)

File Address:
4_RegDisplayMailSetting more »
Tag: 4_RegDisplayMailSetting
By Wilailuk Chaisan   PermaLink
created: 20 August 2020 09:42   Modified: 20 August 2020 09:42 [ Report Abuse ]

3_ShortRegistryEditor.jpg (0)

File Address:
3_ShortRegistryEditor more »
Tag: 3_ShortRegistryEditor
By Wilailuk Chaisan   PermaLink
created: 20 August 2020 09:42   Modified: 20 August 2020 09:42 [ Report Abuse ]

2_ClickRegistryEditor.jpg (1)

File Address:
2_ClickRegistryEditor more »
Tag: 2_ClickRegistryEditor
By Wilailuk Chaisan   PermaLink
created: 20 August 2020 09:41   Modified: 20 August 2020 09:41 [ Report Abuse ]

1_RegistryEditor.jpg (0)

File Address:
1_RegistryEditor more »
Tag: 1_RegistryEditor
By Wilailuk Chaisan   PermaLink
created: 20 August 2020 09:40   Modified: 20 August 2020 09:40 [ Report Abuse ]

0_AttachFileBefore.jpg (0)

File Address:
0_AttachFileBefore more »
Tag: 0_AttachFileBefore
By Wilailuk Chaisan   PermaLink
created: 20 August 2020 09:33   Modified: 20 August 2020 09:33 [ Report Abuse ]

inoem7.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หลักสูตรนานาชาติ innoEM มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หลักสูตรนานาชาติ innoEM
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 สิงหาคม 2563 14:52   แก้ไข: 18 สิงหาคม 2563 14:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

innoem5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หลักสูตรนานาชาติ innoEM มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หลักสูตรนานาชาติ innoEM
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 สิงหาคม 2563 14:46   แก้ไข: 18 สิงหาคม 2563 14:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

innoem4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หลักสูตรนานาชาติ innoEM มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หลักสูตรนานาชาติ innoEM
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 สิงหาคม 2563 14:45   แก้ไข: 18 สิงหาคม 2563 14:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

innoem3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หลักสูตรนานาชาติ innoEM มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หลักสูตรนานาชาติ innoEM
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 สิงหาคม 2563 14:45   แก้ไข: 18 สิงหาคม 2563 14:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

innoem1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หลักสูตรนานาชาติ innoEM มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หลักสูตรนานาชาติ innoEM
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 สิงหาคม 2563 14:45   แก้ไข: 18 สิงหาคม 2563 14:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]