นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

senator_meet_jan2020_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วุฒิสมาชิกพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษา ม.สงขลานครินทร์ มีต่อ »

senator_meet_jan2020_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วุฒิสมาชิกพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษา ม.สงขลานครินทร์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): วุฒิสมาชิกพบนักศึกษา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 กุมภาพันธ์ 2563 11:08   แก้ไข: 12 กุมภาพันธ์ 2563 11:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

south_teacher3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
อบรมครูใต้ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อบรมครูใต้
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 กุมภาพันธ์ 2563 10:23   แก้ไข: 12 กุมภาพันธ์ 2563 10:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

worldstar_student2020_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
WorldStar Student Awards 2019 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): WorldStar Student Awards 2019
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 กุมภาพันธ์ 2563 10:06   แก้ไข: 12 กุมภาพันธ์ 2563 10:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

worldstar_student2020_1.jpg (0)

File Address:
WorldStar Student Awards 2019 more »
Tag: WorldStar Student Awards 2019
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   PermaLink
created: 12 Febuary 2020 10:05   Modified: 12 Febuary 2020 10:05 [ Report Abuse ]

world_star2020_3.jpg (0)

File Address:
นศ.สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ อุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. คว้ารางวัลในเวทีโลกเป็นปีที่ 4 more »
Tag: บรรจุภัณฑ์  WorldStar Student Awards 2019
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   PermaLink
created: 12 Febuary 2020 10:05   Modified: 12 Febuary 2020 10:05 [ Report Abuse ]

south_teacher2.jpg (0)

File Address:
ม.สงขลานครินทร์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ more »

south_teacher1.jpg (0)

File Address:
ม.สงขลานครินทร์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ more »

south_teacher.jpg (0)

File Address:
ม.สงขลานครินทร์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ more »

PraAjarn3.jpg (0)

File Address:
Phasuk more »
Tag: พระ  Phasuk
By Smarn   PermaLink
created: 06 Febuary 2020 16:02   Modified: 06 Febuary 2020 16:02 [ Report Abuse ]