นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

Headphones10.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หูฟัง10 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หูฟัง
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 เมษายน 2563 14:16   แก้ไข: 21 เมษายน 2563 14:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Headphones9.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หูฟัง9 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หูฟัง
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 เมษายน 2563 14:16   แก้ไข: 21 เมษายน 2563 14:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Headphones8.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หูฟัง8 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หูฟัง
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 เมษายน 2563 14:15   แก้ไข: 21 เมษายน 2563 14:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Headphones7.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หูฟัง7 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หูฟัง
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 เมษายน 2563 14:15   แก้ไข: 21 เมษายน 2563 14:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Headphones6.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หูฟัง6 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หูฟัง
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 เมษายน 2563 14:14   แก้ไข: 21 เมษายน 2563 14:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Headphones5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หูฟัง5 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หูฟัง
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 เมษายน 2563 14:14   แก้ไข: 21 เมษายน 2563 14:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Headphones4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หูฟัง4 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หูฟัง
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 เมษายน 2563 14:11   แก้ไข: 21 เมษายน 2563 14:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Headphones3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หูฟัง3 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หูฟัง
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 เมษายน 2563 14:10   แก้ไข: 21 เมษายน 2563 14:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Headphones2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หูฟัง2 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หูฟัง
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 เมษายน 2563 14:09   แก้ไข: 21 เมษายน 2563 14:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Headphones1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หูฟัง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หูฟัง
โดย JeAwJuNg^.^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 เมษายน 2563 14:08   แก้ไข: 21 เมษายน 2563 14:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]