นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

innoem6.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หลักสูตรนานาชาติ innoEM มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หลักสูตรนานาชาติ innoEM
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 สิงหาคม 2563 14:44   แก้ไข: 18 สิงหาคม 2563 14:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

greenoffice7aug20202_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สงขลานครินทร์สู่สำนักงานสีเขียว มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สงขลานครินทร์  สำนักงานสีเขียว
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 สิงหาคม 2563 15:12   แก้ไข: 14 สิงหาคม 2563 15:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

greenoffice7aug20202_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สงขลานครินทร์สู่สำนักงานสีเขียว มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สงขลานครินทร์  สำนักงานสีเขียว
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 สิงหาคม 2563 15:10   แก้ไข: 14 สิงหาคม 2563 15:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

greenoffice7aug20202.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สงขลานครินทร์สู่สำนักงานสีเขียว มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สงขลานครินทร์  สำนักงานสีเขียว
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 สิงหาคม 2563 15:09   แก้ไข: 14 สิงหาคม 2563 15:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

greenoffice7aug_2020_3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สงขลานครินทร์สู่สำนักงานสีเขียว มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สงขลานครินทร์  สำนักงานสีเขียว
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 สิงหาคม 2563 15:09   แก้ไข: 14 สิงหาคม 2563 15:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pdf2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
pdf มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): pdf
โดย นายแสงเทียน   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 สิงหาคม 2563 11:18   แก้ไข: 14 สิงหาคม 2563 11:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pdf1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
pdf มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): pdf
โดย นายแสงเทียน   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 สิงหาคม 2563 11:17   แก้ไข: 14 สิงหาคม 2563 11:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

unnamed.png (12)

File Address:
Mo more »
Tag: building
By ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า   PermaLink
created: 30 July 2020 11:20   Modified: 30 July 2020 11:20 [ Report Abuse ]

Watcharin2.jpg (1)

File Address:
Watcharin2.jpg more »
Tag: uncategorized
By Smarn   PermaLink
created: 22 July 2020 15:19   Modified: 22 July 2020 15:19 [ Report Abuse ]

Watcharin.jpg (1)

File Address:
Watcharin.jpg more »
Tag: uncategorized
By Smarn   PermaLink
created: 22 July 2020 15:10   Modified: 22 July 2020 15:10 [ Report Abuse ]