นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

Watcharin.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Watcharin.jpg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Smarn   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 22 กรกฎาคม 2563 15:10   แก้ไข: 22 กรกฎาคม 2563 15:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

piroon_resize.jpg (0)

File Address:
พิรุณ more »
Tag: พิรุณ
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   PermaLink
created: 19 July 2020 19:23   Modified: 19 July 2020 19:24 [ Report Abuse ]

pornprawee_resize.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
pornprawee มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): พรปวี
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 กรกฎาคม 2563 19:23   แก้ไข: 19 กรกฎาคม 2563 19:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

paitoon_resize.jpg (0)

File Address:
paitoon more »
Tag: ไพฑูรย์ แก้วทอน
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   PermaLink
created: 19 July 2020 19:22   Modified: 19 July 2020 19:22 [ Report Abuse ]

piroon.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
พิรุณ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): พิรุณ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 กรกฎาคม 2563 19:15   แก้ไข: 19 กรกฎาคม 2563 19:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pornprawee.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
พรปว๊ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): พรปวี
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 กรกฎาคม 2563 19:15   แก้ไข: 19 กรกฎาคม 2563 19:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

paitoon.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ไพฑูรย์ แก้วทอน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ไพฑูรย์ แก้วทอน
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 กรกฎาคม 2563 19:14   แก้ไข: 19 กรกฎาคม 2563 19:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

batik3.jpg (2)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สงขลานครินทร์ส่งเสริมการทำผ้าบาติก มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): บาติก  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 กรกฎาคม 2563 19:13   แก้ไข: 19 กรกฎาคม 2563 19:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

batik1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สงขลานครินทร์ส่งเสริมการทำผ้าบาติก มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): บาติก  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 กรกฎาคม 2563 19:11   แก้ไข: 19 กรกฎาคม 2563 19:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

bg-minetra1.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
มินตรา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): มินตรา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 กรกฎาคม 2563 11:45   แก้ไข: 14 กรกฎาคม 2563 11:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]