นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

paitoon.jpg (0)

File Address:
ไพฑูรย์ แก้วทอน more »
Tag: ไพฑูรย์ แก้วทอน
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   PermaLink
created: 19 July 2020 19:14   Modified: 19 July 2020 19:14 [ Report Abuse ]

batik3.jpg (2)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สงขลานครินทร์ส่งเสริมการทำผ้าบาติก มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): บาติก  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 กรกฎาคม 2563 19:13   แก้ไข: 19 กรกฎาคม 2563 19:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

batik1.jpg (0)

File Address:
สงขลานครินทร์ส่งเสริมการทำผ้าบาติก more »

bg-minetra1.png (0)

File Address:
มินตรา more »
Tag: มินตรา
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   PermaLink
created: 14 July 2020 11:45   Modified: 14 July 2020 11:45 [ Report Abuse ]

pitchaya.jpg (0)

File Address:
พิชยะ more »
Tag: พิชยะ ทองตะโก
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   PermaLink
created: 14 July 2020 11:44   Modified: 14 July 2020 11:44 [ Report Abuse ]

korarit.jpg (0)

File Address:
กรฤต จันเนียม more »
Tag: กรฤต จันเนียม
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   PermaLink
created: 14 July 2020 11:44   Modified: 14 July 2020 11:44 [ Report Abuse ]

usa2020.png (0)

File Address:
อุษา เชษฐานนท์ more »
Tag: อุษา เชษฐานนท์
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   PermaLink
created: 14 July 2020 11:43   Modified: 14 July 2020 11:43 [ Report Abuse ]

animal_hospital_14july2020_2.jpg (0)

File Address:
โรงพยาบาลสัตวแพทย์ more »

n9619_s.jpg (0)

File Address:
คณะสัตวแพทย์ รักษาสัตว์ใหญ่ more »
Tag: รักษาสัตว์ใหญ่
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   PermaLink
created: 14 July 2020 11:40   Modified: 14 July 2020 11:40 [ Report Abuse ]