นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

thongurai.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
thongurai มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): thongurai
โดย Wullop Santipracha   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 มกราคม 2563 09:12   แก้ไข: 27 มกราคม 2563 09:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

voluntern_camp2020-7.jpg (0)

File Address:
ค่ายอาสาพัฒนาสงขลานครินทร์ more »
Tag: ค่ายอาสาพัฒนา
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   PermaLink
created: 20 January 2020 16:52   Modified: 20 January 2020 16:52 [ Report Abuse ]

voluntern_camp2020-6.jpg (0)

File Address:
ค่ายอาสาพัฒนาสงขลานครินทร์ more »
Tag: ค่ายอาสาพัฒนา
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   PermaLink
created: 20 January 2020 16:51   Modified: 20 January 2020 16:51 [ Report Abuse ]

volunteer_camp2020_5.jpg (0)

File Address:
ค่ายอาสาพัฒนาสงขลานครินทร์ more »
Tag: ค่ายอาสาพัฒนา
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   PermaLink
created: 20 January 2020 16:50   Modified: 20 January 2020 16:50 [ Report Abuse ]

volunteer_camp2020_4.jpg (0)

File Address:
ค่ายอาสาพัฒนาสงขลานครินทร์ more »
Tag: ค่ายอาสาพัฒนา
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   PermaLink
created: 20 January 2020 16:48   Modified: 20 January 2020 16:48 [ Report Abuse ]

volunteer_camp2020_3.jpg (0)

File Address:
ค่ายอาสาพัฒนาสงขลานครินทร์ more »
Tag: ค่ายอาสาพัฒนา
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   PermaLink
created: 20 January 2020 16:46   Modified: 20 January 2020 16:48 [ Report Abuse ]

volunteer_camp2020_1.jpg (0)

File Address:
7 ค่ายอาสาพัฒนา พลังลูกสงขลานครินทร์ พัฒนาชุมชน more »
Tag: ค่ายอาสาพัฒนา
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   PermaLink
created: 20 January 2020 16:43   Modified: 20 January 2020 16:43 [ Report Abuse ]

children_day15jan63_7.jpg (0)

File Address:
ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคมมอบของขวัญวันเด็ก more »

children_day15jan63_5.jpg (0)

File Address:
ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคมมอบของขวัญวันเด็ก more »

children_day15jan63_6.jpg (0)

File Address:
ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคมมอบของขวัญวันเด็ก more »