นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

children_day15jan63_4.jpg (0)

File Address:
ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคมมอบของขวัญวันเด็ก more »

children_day15jan63_3.jpg (0)

File Address:
ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม more »

children_day15jan63_2.jpg (0)

File Address:
ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม more »

children_day12jan63_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบสิ่งของกว่า 1,500 ชิ้น จากผู้มีจิตศรัทธา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 มกราคม 2563 17:01   แก้ไข: 16 มกราคม 2563 17:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

moneyforstudy2020_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา,ม.อ. มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กยศ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 มกราคม 2563 15:32   แก้ไข: 14 มกราคม 2563 15:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

moneyforstudy2020_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.ปัจฉิมนิเทศ นศ.กู้ยืมเงิน กยศ.ย้ำให้โอกาสรุ่นน้อง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กยศ.  กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 มกราคม 2563 15:32   แก้ไข: 14 มกราคม 2563 15:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

psu_showcase8jac2020_5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.ร่วม ทรู ทดสอบ 5G ในงาน “PSU 5G Showcase” มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ม.อ.ร่วม ทรู ทดสอบ 5G ในงาน “PSU 5G Showcase”
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 มกราคม 2563 16:04   แก้ไข: 09 มกราคม 2563 16:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

psu_showcase8jac2020_4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.ร่วม ทรู ทดสอบ 5G ในงาน “PSU 5G Showcase” มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ม.อ.ร่วม ทรู ทดสอบ 5G ในงาน “PSU 5G Showcase”
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 มกราคม 2563 16:04   แก้ไข: 09 มกราคม 2563 16:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

psu_showcase8jac2020_3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.ร่วม ทรู ทดสอบ 5G ในงาน “PSU 5G Showcase” มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ม.อ.ร่วม ทรู ทดสอบ 5G ในงาน “PSU 5G Showcase”
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 มกราคม 2563 16:03   แก้ไข: 09 มกราคม 2563 16:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

psu_showcase8jac2020_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.ร่วม ทรู ทดสอบ 5G ในงาน “PSU 5G Showcase” มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ม.อ.ร่วม ทรู ทดสอบ 5G ในงาน “PSU 5G Showcase”
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 มกราคม 2563 16:03   แก้ไข: 09 มกราคม 2563 16:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]