นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

psu_showcase8jac2020_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.ร่วม ทรู ทดสอบ 5G ในงาน “PSU 5G Showcase” มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ม.อ.ร่วม ทรู ทดสอบ 5G ในงาน “PSU 5G Showcase”
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 มกราคม 2563 16:02   แก้ไข: 09 มกราคม 2563 16:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

sakanan.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.รวบรวมข้อมูลการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 มกราคม 2563 15:27   แก้ไข: 09 มกราคม 2563 15:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pinsak.jpeg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.รวบรวมข้อมูลการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 มกราคม 2563 15:26   แก้ไข: 09 มกราคม 2563 15:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

coastal_dec2019_7.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.รวบรวมข้อมูลการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 มกราคม 2563 15:25   แก้ไข: 09 มกราคม 2563 15:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

coastal_dec2019_6.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.รวบรวมข้อมูลการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 มกราคม 2563 15:25   แก้ไข: 09 มกราคม 2563 15:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

coastal_dec2019_5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.รวบรวมข้อมูลการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 มกราคม 2563 15:24   แก้ไข: 09 มกราคม 2563 15:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

coastal_dec2019_4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.รวบรวมข้อมูลการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีต่อ »

coastal_dec2019_3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.รวบรวมข้อมูลการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 มกราคม 2563 15:23   แก้ไข: 09 มกราคม 2563 15:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

coastal_dec2019_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.รวบรวมข้อมูลการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 มกราคม 2563 15:22   แก้ไข: 09 มกราคม 2563 15:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

coastal_dec2019_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.รวบรวมข้อมูลการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง  ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 มกราคม 2563 15:21   แก้ไข: 09 มกราคม 2563 15:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]