นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

Q-Edi.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หน้าจอ-สร้าง query มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หน้าจอ-สร้าง query
โดย Support จ๋า...   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 31 พฤษภาคม 2564 12:12   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2564 12:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

hotpot.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แจ้งเตือนกระติกน้ำร้อน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): แจ้งเตือนกระติกน้ำร้อน
โดย นายแสงเทียน   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 31 พฤษภาคม 2564 09:51   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2564 09:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Author.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หน้าจอ-ข้อมูลผู้แต่ง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หน้าจอ-ข้อมูลผู้แต่งที่มีรหัสบุคลากร
โดย Support จ๋า...   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 พฤษภาคม 2564 23:50   แก้ไข: 28 พฤษภาคม 2564 23:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Year.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หน้าจอ-ปีตีพิมพ์ผลงาน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หน้าจอ-ปีตีพิมพ์ผลงาน
โดย Support จ๋า...   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 พฤษภาคม 2564 23:40   แก้ไข: 28 พฤษภาคม 2564 23:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

NoTrack-1.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หน้าจอ-ไม่มี Track มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ไม่มีข้อมูล Track
โดย Support จ๋า...   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 พฤษภาคม 2564 23:31   แก้ไข: 28 พฤษภาคม 2564 23:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

t-strike.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ตกแต่งเป็นเส้นขีดทับตัวอักษร มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): วิธีตกแต่ง line chat ขีดทับตัวอักษร
โดย Support จ๋า...   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 พฤษภาคม 2564 23:25   แก้ไข: 21 พฤษภาคม 2564 23:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

strike.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ตกแต่งเป็นเส้นขีดทับตัวอักษร มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): วิธีตกแต่ง line chat ขีดทับตัวอักษร
โดย Support จ๋า...   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 พฤษภาคม 2564 22:49   แก้ไข: 21 พฤษภาคม 2564 22:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

tools.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เครื่องมือใส่กรอบข้อความ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): วิธีตกแต่ง line chat ใส่กรอบข้อความ
โดย Support จ๋า...   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 พฤษภาคม 2564 22:46   แก้ไข: 21 พฤษภาคม 2564 22:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

border.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ตกแต่งใส่กรอบข้อความ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): วิธีตกแต่ง line chat ใส่กรอบข้อความ
โดย Support จ๋า...   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 21 พฤษภาคม 2564 22:44   แก้ไข: 21 พฤษภาคม 2564 22:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

red.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ตกแต่งเป็นตัวสีแดงและตีกรอบ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): วิธีตกแต่ง line chat เป็นตัวสีแดงและตีกรอบ
โดย Support จ๋า...   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 พฤษภาคม 2564 23:44   แก้ไข: 20 พฤษภาคม 2564 23:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]