นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

mss11.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Mouse Cursor มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Mouse Cursor
โดย โลมามาเล่า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 มีนาคม 2564 11:27   แก้ไข: 29 มีนาคม 2564 11:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

servior2021.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
พิธีเปิดลู่ยางอ่างเก็บน้ำ ม.อ. มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อ่างเก็บน้ำม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 มีนาคม 2564 10:47   แก้ไข: 29 มีนาคม 2564 10:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ms2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Mouse Setting มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Mouse Setting
โดย โลมามาเล่า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 มีนาคม 2564 10:34   แก้ไข: 29 มีนาคม 2564 10:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ms1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Mouse Setting มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Mouse Setting
โดย โลมามาเล่า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 มีนาคม 2564 10:29   แก้ไข: 29 มีนาคม 2564 10:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

dc17.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Acrobat Reader DC มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Acrobat Reader DC
โดย โลมามาเล่า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 มีนาคม 2564 18:11   แก้ไข: 28 มีนาคม 2564 18:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

dc16.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Acrobat Reader DC มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Acrobat Reader DC
โดย โลมามาเล่า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 มีนาคม 2564 18:11   แก้ไข: 28 มีนาคม 2564 18:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

dc15.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Acrobat Reader DC มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Acrobat Reader DC
โดย โลมามาเล่า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 มีนาคม 2564 18:05   แก้ไข: 28 มีนาคม 2564 18:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

dc14.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Acrobat Reader DC มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Acrobat Reader DC
โดย โลมามาเล่า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 มีนาคม 2564 18:03   แก้ไข: 28 มีนาคม 2564 18:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

dc13.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Acrobat Reader DC มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Acrobat Reader DC
โดย โลมามาเล่า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 มีนาคม 2564 17:57   แก้ไข: 28 มีนาคม 2564 17:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

dc12.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Acrobat Reader DC มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Acrobat Reader DC
โดย โลมามาเล่า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 28 มีนาคม 2564 17:53   แก้ไข: 28 มีนาคม 2564 17:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]