นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

1_RegistryEditor.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
1_RegistryEditor มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 1_RegistryEditor
โดย Wilailuk Chaisan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 สิงหาคม 2563 09:40   แก้ไข: 20 สิงหาคม 2563 09:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

0_AttachFileBefore.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
0_AttachFileBefore มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 0_AttachFileBefore
โดย Wilailuk Chaisan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 20 สิงหาคม 2563 09:33   แก้ไข: 20 สิงหาคม 2563 09:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

inoem7.jpg (0)

File Address:
หลักสูตรนานาชาติ innoEM more »

innoem5.jpg (0)

File Address:
หลักสูตรนานาชาติ innoEM more »

innoem4.jpg (0)

File Address:
หลักสูตรนานาชาติ innoEM more »

innoem3.jpg (0)

File Address:
หลักสูตรนานาชาติ innoEM more »

innoem1.jpg (0)

File Address:
หลักสูตรนานาชาติ innoEM more »

innoem6.jpg (0)

File Address:
หลักสูตรนานาชาติ innoEM more »

greenoffice7aug20202_2.jpg (0)

File Address:
สงขลานครินทร์สู่สำนักงานสีเขียว more »

greenoffice7aug20202_1.jpg (0)

File Address:
สงขลานครินทร์สู่สำนักงานสีเขียว more »