นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

bigcleaning20dec2019_8.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
บิ๊กคลีนนิ่งกองกลางต้อนรับปีใหม่2563 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): บิ๊กคลีนนิ่งกองกลางต้อนรับปีใหม่2563
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 ธันวาคม 2562 09:41   แก้ไข: 24 ธันวาคม 2562 09:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

bigcleaning20dec2019_7.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
บิ๊กคลีนนิ่งกองกลางต้อนรับปีใหม่2563 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): บิ๊กคลีนนิ่งกองกลางต้อนรับปีใหม่2563
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 ธันวาคม 2562 09:40   แก้ไข: 24 ธันวาคม 2562 09:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

bigcleaning20dec2019_5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
บิ๊กคลีนนิ่งกองกลางต้อนรับปีใหม่2563 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): บิ๊กคลีนนิ่งกองกลางต้อนรับปีใหม่2563
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 ธันวาคม 2562 09:40   แก้ไข: 24 ธันวาคม 2562 09:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

bigcleaning20dec2019_4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ิบิ๊กคลีนนิ่งต้อนรับปีใหม่ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): บิ๊กคลีนนิ่งต้อนรับปีใหม่
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 ธันวาคม 2562 09:39   แก้ไข: 24 ธันวาคม 2562 09:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

working_holiday2019.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.หนุนกิจกรรมนักศึกษา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กิจกรรมนักศึกษา  จิตอาสา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 06 ธันวาคม 2562 14:40   แก้ไข: 06 ธันวาคม 2562 14:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

past_exam.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
5 อาจารย์ผ่านการประเมิน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ผ่านประเมิน
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 06 ธันวาคม 2562 14:21   แก้ไข: 06 ธันวาคม 2562 14:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Silence30Nov19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Silence มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): silence
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2562 15:50   แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2562 15:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Trust30Nov19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Trust มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): trust
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2562 15:49   แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2562 15:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Listening30Nov19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Listening มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Listening
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2562 15:49   แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2562 15:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Love30Nov19.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Love มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): love
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2562 15:49   แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2562 15:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]