นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

piroon.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
พิรุณ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): พิรุณ
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 กรกฎาคม 2563 19:15   แก้ไข: 19 กรกฎาคม 2563 19:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pornprawee.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
พรปว๊ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): พรปวี
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 กรกฎาคม 2563 19:15   แก้ไข: 19 กรกฎาคม 2563 19:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

paitoon.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ไพฑูรย์ แก้วทอน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ไพฑูรย์ แก้วทอน
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 กรกฎาคม 2563 19:14   แก้ไข: 19 กรกฎาคม 2563 19:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

batik3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สงขลานครินทร์ส่งเสริมการทำผ้าบาติก มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): บาติก  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 กรกฎาคม 2563 19:13   แก้ไข: 19 กรกฎาคม 2563 19:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

batik1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สงขลานครินทร์ส่งเสริมการทำผ้าบาติก มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): บาติก  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 กรกฎาคม 2563 19:11   แก้ไข: 19 กรกฎาคม 2563 19:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

bg-minetra1.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
มินตรา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): มินตรา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 กรกฎาคม 2563 11:45   แก้ไข: 14 กรกฎาคม 2563 11:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pitchaya.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
พิชยะ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): พิชยะ ทองตะโก
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 กรกฎาคม 2563 11:44   แก้ไข: 14 กรกฎาคม 2563 11:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

korarit.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
กรฤต จันเนียม มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กรฤต จันเนียม
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 กรกฎาคม 2563 11:44   แก้ไข: 14 กรกฎาคม 2563 11:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

usa2020.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
อุษา เชษฐานนท์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อุษา เชษฐานนท์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 กรกฎาคม 2563 11:43   แก้ไข: 14 กรกฎาคม 2563 11:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

animal_hospital_14july2020_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
โรงพยาบาลสัตวแพทย์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): โรงพยาบาลสัตวแพทย์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 กรกฎาคม 2563 11:41   แก้ไข: 14 กรกฎาคม 2563 11:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]