นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

valentine.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หัวใจชมพู มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): แบล็กกราว์
โดย มดตะนอยตะแคงตีนเดิน   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 พฤศจิกายน 2550 10:33   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ภาพน่ารัก มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด
โดย อัมพร   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 พฤศจิกายน 2550 09:45   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

SNV33992.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ประชุมวิชาการ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อบรมและพัฒนา  ฝ่ายบริการวิชาการ
โดย Klangduen Pochana   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 พฤศจิกายน 2550 09:13   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

SNV33989.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
งานประชุมวิชาการ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อบรมและพัฒนา
โดย Klangduen Pochana   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 พฤศจิกายน 2550 08:37   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

SNV33776.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ภูเขาในไคโร มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อบรมและพัฒนา
โดย Klangduen Pochana   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 พฤศจิกายน 2550 08:35   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

SNV34512.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
พาหนะ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อบรมและพัฒนา
โดย Klangduen Pochana   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 พฤศจิกายน 2550 08:34   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

SNV33874.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ตึกในไคโร มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อบรมและพัฒนา
โดย Klangduen Pochana   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 พฤศจิกายน 2550 08:33   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

DSC01554.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ปิระมิดที่กีซ่า มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อบรมและพัฒนา
โดย Klangduen Pochana   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 พฤศจิกายน 2550 08:32   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

DSC01799.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วิหารที่ Luxor มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อบรมและพัฒนา
โดย Klangduen Pochana   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 พฤศจิกายน 2550 08:31   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

DSC06950.JPG (0)

File Address:
สารภี more »
Tag: สารภี
By ต้นสารภี   PermaLink
created: 15 November 2007 16:26   Modified: 31 May 2011 14:33 [ Report Abuse ]