นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

IMG_0105.JPG (0)

File Address:
สัมมนาปาล์ม more »
Tag: สัมมนาปาล์ม
By THE MOON   PermaLink
created: 13 November 2007 19:05   Modified: 31 May 2011 14:32 [ Report Abuse ]

IMG_0144.JPG (0)

File Address:
สัมมนาปาล์ม more »
Tag: สัมมนาปาล์ม
By THE MOON   PermaLink
created: 13 November 2007 19:04   Modified: 31 May 2011 14:32 [ Report Abuse ]

IMG_0169.JPG (0)

File Address:
สัมมนาปาล์ม more »
Tag: สัมมนาปาล์ม
By THE MOON   PermaLink
created: 13 November 2007 19:03   Modified: 31 May 2011 14:32 [ Report Abuse ]

IMG_0040.JPG (0)

File Address:
สัมมนาปาล์ม more »
Tag: สัมมนาปาล์ม
By THE MOON   PermaLink
created: 13 November 2007 19:02   Modified: 31 May 2011 14:32 [ Report Abuse ]

my.jpg (0)

File Address:
บลอก more »
Tag: blog  อุโยะ
By อุโยะจัง   PermaLink
created: 13 November 2007 17:52   Modified: 31 May 2011 14:32 [ Report Abuse ]

world-animation-1.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
world animation 2 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): background  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2550 16:20   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

world-5.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
world animation มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): background  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2550 16:09   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

e50_05.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
banner5 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เลือกตั้ง 2550
โดย iHum   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2550 15:54   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

e50_04.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
banner4 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เลือกตั้ง 2550
โดย iHum   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2550 15:54   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

e50_03.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
banner3 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เลือกตั้ง 2550
โดย iHum   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2550 15:53   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]