นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

P1150166.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
5s มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 5s
โดย กิติยาภรณ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 พฤศจิกายน 2550 09:25   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

P1150224.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
5s มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 5s
โดย กิติยาภรณ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 พฤศจิกายน 2550 09:16   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

P1150200.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
5s มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 5s
โดย กิติยาภรณ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 พฤศจิกายน 2550 09:16   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

P1150176.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
5s มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 5s
โดย กิติยาภรณ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 พฤศจิกายน 2550 09:14   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

P1150173.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
5s มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 5s
โดย กิติยาภรณ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 พฤศจิกายน 2550 09:13   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

P1150187.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
5s มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 5s
โดย กิติยาภรณ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 พฤศจิกายน 2550 09:12   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

PersonalKPI.doc (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ตัวชี้วัดประจำตัวบุคลากร -- Personal KPIsคณะเทคโนโลยีและการจัดการ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มีต่อ »