นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

dsc04987.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ภาพทีมดูงาน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์คอมพิวเตอร์
โดย เนาวรัตน์ สอิด   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 25 ตุลาคม 2550 10:06   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

dsc04972.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สัมมนา USA มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): usa  ศูนย์คอมพิวเตอรื
โดย เนาวรัตน์ สอิด   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 25 ตุลาคม 2550 10:03   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

SPA51537.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
คุณอุไรวรรณ ปฎิญญา มีต่อ »

logo2.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
R&G มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): rg
โดย Tarakorn.P   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 ตุลาคม 2550 17:54   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

SPA51434.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
คุณอุไรวรรณ ปฎิญญา มีต่อ »

SPA51470.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.แม่ฟ้าหลวง มีต่อ »

SPA51473.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.แม่ฟ้าหลวง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศึกษาดูงาน  หอพักนักศึกษา  พัฒนาคน  พัฒนางาน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย อัมพร   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 ตุลาคม 2550 12:50   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

SPA51409.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.แม่โจ้ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): พัฒนางาน  พัฒนาคน  หอพักนักศึกษา  ศึกษาดูงาน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย อัมพร   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 ตุลาคม 2550 12:31   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

SPA51435.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วัดร่องขุ่น มีต่อ »

SPA51426.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วัดร่องขุ่น มีต่อ »