นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

bic.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
จักรยานสุขภาพ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): จักรยาน  สุขภาพ
โดย เนาวรัตน์ สอิด   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 15:40   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ซ่อมเครื่อง.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ซ่อมเครื่อง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ซ่อมเครื่อง
โดย iHum   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 15:39   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pornpitra.o2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
คนสวย มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): พรพิตรา
โดย อะกิ๊บ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 14:38   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

แปลงผัก.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แปลงผักลอยน้ำ มีต่อ »

floating.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แปลงผัก มีต่อ »

sb.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ผอ.สมศักดิ์ กับแตงกวาจากแปลงผักลอยน้ำ มีต่อ »

themeking9pink-icon.jpg (0)

File Address:
Theme King9 (PINK) more »
Tag: theme  king  pink
By พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   PermaLink
created: 09 November 2007 10:24   Modified: 31 May 2011 14:30 [ Report Abuse ]

icon-themeking9-pink.jpg (0)

File Address:
Theme King9 (Pink) more »
Tag: theme  king  pink
By พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   PermaLink
created: 09 November 2007 10:22   Modified: 31 May 2011 14:30 [ Report Abuse ]

headblogking9.jpg (0)

File Address:
ทรงพระเจริญ more »
Tag: ทรงพระเจริญ
By พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   PermaLink
created: 09 November 2007 09:50   Modified: 31 May 2011 14:30 [ Report Abuse ]

100_1902.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ตักบาตร มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ปาย  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 09:27   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]