นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

Course_Syllabus_--_HUMAN_RESOURCE_MANAGEMENT.doc (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Course syllabus -- วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (.doc) มีต่อ »

38.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
blackground มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): pink flower
โดย Candle_Stone   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 10 พฤศจิกายน 2550 09:08   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

bg.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
blackground มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): หญ้าสีขาว
โดย Candle_Stone   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 10 พฤศจิกายน 2550 08:50   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

04.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Thai Words Separator for Firefox - 4 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): thai  words  separator  firefox
โดย iHum   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 23:09   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

03.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Thai Words Separator for Firefox - 3 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): thai  words  separator  firefox
โดย iHum   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 23:06   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

02.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Thai Words Separator for Firefox - 2 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): thai  words  separator  firefox
โดย iHum   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 23:00   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

01.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Thai Words Separator for Firefox มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): separator  words  thai  firefox
โดย iHum   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 22:57   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Saint_Patrick_Shamrock_ใหม่-11.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
555 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 555
โดย ~>aRuNaN<~   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 18:37   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Saint_Patrick_Shamrock_ใหม่-1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
11 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 11
โดย ~>aRuNaN<~   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 18:35   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 15:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Flowers_and_Blue_Sky_7968_1280_1024.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
3456 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): 3456
โดย ~>aRuNaN<~   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 18:08   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]