นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

bg-pin.bmp (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
bg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): bg
โดย @--,'--Ladypin   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2550 17:22   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

resize_9.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
big cleanning day ฝ่ายคอมฯ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): big cleanning day  ฝ่ายคอมฯ
โดย Socute   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2550 09:52   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

resize_8.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
big cleanning day ฝ่ายคอมฯ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): big cleanning day  ฝ่ายคอมฯ
โดย Socute   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2550 09:52   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

resize_7.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
big cleanning day ฝ่ายคอมฯ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): big cleanning day  ฝ่ายคอมฯ
โดย Socute   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2550 09:51   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

resize_6.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
big cleanning day ฝ่ายคอมฯ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): big cleanning day  ฝ่ายคอมฯ
โดย Socute   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2550 09:51   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

resize_5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
big cleanning day ฝ่ายคอมฯ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): big cleanning day  ฝ่ายคอมฯ
โดย Socute   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2550 09:50   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

resize_4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
big cleanning day ฝ่ายคอมฯ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): big cleanning day  ฝ่ายคอมฯ
โดย Socute   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2550 09:50   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

resize_3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
big cleanning day ฝ่ายคอมฯ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): big cleanning day  ฝ่ายคอมฯ
โดย Socute   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2550 09:49   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

resize_2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
big cleanning day ฝ่ายคอมฯ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): big cleanning day  ฝ่ายคอมฯ
โดย Socute   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2550 09:49   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

resize_1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
big cleanning day ฝ่ายคอมฯ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): big cleanning day  ฝ่ายคอมฯ
โดย Socute   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2550 09:48   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]