นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

new_wrt54gl.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
NEW WRT54GL มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): openwrt
โดย ServiceMan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 31 ตุลาคม 2550 18:26   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

banner2.jpg (0)

File Address:
banner more »
Tag: banner  อุโยะจัง
By อุโยะจัง   PermaLink
created: 31 October 2007 16:23   Modified: 31 May 2011 14:28 [ Report Abuse ]

29102007187.jpg (0)

File Address:
อบรม 1 more »
Tag: อบรม
By ~>aRuNaN<~   PermaLink
created: 30 October 2007 18:35   Modified: 31 May 2011 14:28 [ Report Abuse ]

29102007185.jpg (0)

File Address:
อบรม more »
Tag: อบรม
By ~>aRuNaN<~   PermaLink
created: 30 October 2007 18:33   Modified: 31 May 2011 14:28 [ Report Abuse ]

SPA51626.JPG (0)

File Address:
รถไฟฟ้าม.นเรศวร more »

SPA51271.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เวียงกุมกาม มีต่อ »

SPA51267.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หมู่บ้านเครื่องไม้ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศึกษาดูงาน  หอพักนักศึกษา  พัฒนาคน  พัฒนางาน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย อัมพร   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 ตุลาคม 2550 14:18   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

max3232-1.GIF (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
TTL to RS-232 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): serial port
โดย ServiceMan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 ตุลาคม 2550 13:05   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

SPA51468.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.แม่ฟ้าหลวง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศึกษาดูงาน  หอพักนักศึกษา  พัฒนาคน  พัฒนางาน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย อัมพร   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 ตุลาคม 2550 11:36   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

SPA51467.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.แม้ฟ้าหลวง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศึกษาดูงาน  หอพักนักศึกษา  พัฒนาคน  พัฒนางาน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย อัมพร   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 29 ตุลาคม 2550 11:35   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]