นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

100_1831.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ปาย ตอนเย็น มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ปาย  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2550 13:14   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

100_1824.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
โรตีอร่อย มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ปาย  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2550 13:12   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

100_1814.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ปาย-ที่พักวันแรก มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ท่องเที่ยว  ปาย  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2550 13:11   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

DSC00707.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
กิจกรรมนักศึกษา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กองกิจการนักศึกษา  หอพักนักศึกษา  กิจกรรมนักศึกษา  เขตการศึกษาภูเก็ต
โดย อัมพร   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2550 09:50   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

DSC00702.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
กิจกรรมนักศึกษา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กองกิจการนักศึกษา  หอพักสัญจร  กิจกรรมนักศึกษา  เขตการศึกษาภูเก็ต
โดย อัมพร   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2550 09:46   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

SV400069.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ที่พัก มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กองกิจการนักศึกษา  สัมมนา  เกาะสุกร
โดย อัมพร   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2550 09:42   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

yenta4-emoticon-0017.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
paw มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): acaser
โดย @--,'--Ladypin   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2550 09:23   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

GetAttachment1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ืnaruk มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): acaser
โดย @--,'--Ladypin   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2550 09:22   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ko_sukorn34.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เกาะสุกร มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เกาะสุกร
โดย หยดน้ำ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2550 05:53   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ko_sukorn32.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เกาะสุกร มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เกาะสุกร
โดย หยดน้ำ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2550 05:52   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]