นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

rss-3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
rss มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): rss
โดย Hi Dev   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 11:02   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

rss-2.jpg (0)

File Address:
rss more »
Tag: rss
By Hi Dev   PermaLink
created: 19 October 2007 11:02   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

pan2.jpg (0)

File Address:
pic more »
Tag: pic
By น้องยามฯ   PermaLink
created: 19 October 2007 11:02   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

rss-1.jpg (0)

File Address:
rss more »
Tag: rss
By Hi Dev   PermaLink
created: 19 October 2007 11:01   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

mod_rssthaiWithConvert.zip (0)

File Address:
rss more »
Tag: rss
By Hi Dev   PermaLink
created: 19 October 2007 10:59   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

magpierss.zip (0)

File Address:
rss more »
Tag: rss
By Hi Dev   PermaLink
created: 19 October 2007 10:59   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

pan.jpg (0)

File Address:
my idea more »
Tag: ภาพ
By น้องยามฯ   PermaLink
created: 19 October 2007 10:36   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

mybg2_copy.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
headbg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): headbg
โดย หยดน้ำ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 05:28   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

uniform.doc (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
เครื่องแบบพนักงาน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): เครื่องแบบพนักงาน  กองการเจ้าหน้าที่
โดย ต้นสารภี   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 ตุลาคม 2550 16:56   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

HD-blog.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
HD มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): สนใจ
โดย กิติยาภรณ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 ตุลาคม 2550 15:15   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]