นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

uyojung.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
uyo มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  สำนักงานประกันคุณภาพ  ปรีญาภรณ์  อุโยะ
โดย อุโยะจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 01 พฤศจิกายน 2550 17:10   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

bg4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
bg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): bg  ปัญญานุช
โดย อิมจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 01 พฤศจิกายน 2550 13:09   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

bg7.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
bg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): bg  ปัญญานุช
โดย อิมจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 01 พฤศจิกายน 2550 13:06   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

bg6.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
bg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อุโยะจัง  bg
โดย อุโยะจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 01 พฤศจิกายน 2550 13:02   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

bg4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
bg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อุโยะจัง  bg
โดย อุโยะจัง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 01 พฤศจิกายน 2550 12:53   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

bg3.jpg (0)

File Address:
bg more »
Tag: bg  อุโยะจัง
By อุโยะจัง   PermaLink
created: 01 November 2007 12:28   Modified: 31 May 2011 14:28 [ Report Abuse ]

IMG_0157.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ขี่จักรยานออกกำลังวันหยุด มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): จักรยาน
โดย สงกรานต์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 01 พฤศจิกายน 2550 01:39   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

openwrt-1.GIF (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หน้าแรก กับ OpenWrt มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): openwrt
โดย ServiceMan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 31 ตุลาคม 2550 18:56   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

new_wrt54gl.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
NEW WRT54GL มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): openwrt
โดย ServiceMan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 31 ตุลาคม 2550 18:26   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

banner2.jpg (0)

File Address:
banner more »
Tag: banner  อุโยะจัง
By อุโยะจัง   PermaLink
created: 31 October 2007 16:23   Modified: 31 May 2011 14:28 [ Report Abuse ]