นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

logo2.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
R&G มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): rg
โดย Tarakorn.P   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 ตุลาคม 2550 17:54   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

SPA51434.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
คุณอุไรวรรณ ปฎิญญา มีต่อ »

SPA51470.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.แม่ฟ้าหลวง มีต่อ »

SPA51473.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.แม่ฟ้าหลวง มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศึกษาดูงาน  หอพักนักศึกษา  พัฒนาคน  พัฒนางาน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย อัมพร   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 ตุลาคม 2550 12:50   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

SPA51409.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.แม่โจ้ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): พัฒนางาน  พัฒนาคน  หอพักนักศึกษา  ศึกษาดูงาน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย อัมพร   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 ตุลาคม 2550 12:31   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

SPA51435.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วัดร่องขุ่น มีต่อ »

SPA51426.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วัดร่องขุ่น มีต่อ »

SPA51406.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ดูงานม.แม่โจ้ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศึกษาดูงาน  หอพักนักศึกษา  พัฒนาคน  พัฒนางาน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย อัมพร   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 ตุลาคม 2550 09:54   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

SPA51417.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
อาจารย์เฉลิมชัย มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อาจารย์เฉลิมชัย  วัดร่องขุ่น  จังหวัดเชียงราย
โดย อัมพร   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 ตุลาคม 2550 09:28   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

DSC00422.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
คุณอาภรณ์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): การสื่อสารในองค์กร  เจ้าหน้าที่บริหารงานชำนาญการ 8
โดย อัมพร   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 ตุลาคม 2550 09:15   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]