นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

bg6.jpg (0)

File Address:
bg more »
Tag: อุโยะจัง  bg
By อุโยะจัง   PermaLink
created: 01 November 2007 13:02   Modified: 31 May 2011 14:28 [ Report Abuse ]

bg4.jpg (0)

File Address:
bg more »
Tag: อุโยะจัง  bg
By อุโยะจัง   PermaLink
created: 01 November 2007 12:53   Modified: 31 May 2011 14:28 [ Report Abuse ]

bg3.jpg (0)

File Address:
bg more »
Tag: bg  อุโยะจัง
By อุโยะจัง   PermaLink
created: 01 November 2007 12:28   Modified: 31 May 2011 14:28 [ Report Abuse ]

IMG_0157.JPG (0)

File Address:
ขี่จักรยานออกกำลังวันหยุด more »
Tag: จักรยาน
By สงกรานต์   PermaLink
created: 01 November 2007 01:39   Modified: 31 May 2011 14:28 [ Report Abuse ]

openwrt-1.GIF (0)

File Address:
หน้าแรก กับ OpenWrt more »
Tag: openwrt
By ServiceMan   PermaLink
created: 31 October 2007 18:56   Modified: 31 May 2011 14:28 [ Report Abuse ]

new_wrt54gl.gif (0)

File Address:
NEW WRT54GL more »
Tag: openwrt
By ServiceMan   PermaLink
created: 31 October 2007 18:26   Modified: 31 May 2011 14:28 [ Report Abuse ]

banner2.jpg (0)

File Address:
banner more »
Tag: banner  อุโยะจัง
By อุโยะจัง   PermaLink
created: 31 October 2007 16:23   Modified: 31 May 2011 14:28 [ Report Abuse ]

29102007187.jpg (0)

File Address:
อบรม 1 more »
Tag: อบรม
By ~>aRuNaN<~   PermaLink
created: 30 October 2007 18:35   Modified: 31 May 2011 14:28 [ Report Abuse ]

29102007185.jpg (0)

File Address:
อบรม more »
Tag: อบรม
By ~>aRuNaN<~   PermaLink
created: 30 October 2007 18:33   Modified: 31 May 2011 14:28 [ Report Abuse ]

SPA51626.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
รถไฟฟ้าม.นเรศวร มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): แลกเปลี่ยนเรียนรู้  พัฒนางาน  พัฒนาคน  หอพักนักศึกษา  ศึกษาดูงาน
โดย อัมพร   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 30 ตุลาคม 2550 08:57   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]