นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

Bird(4)[1].jpg (0)

File Address:
bird more »
Tag: uy
By อุโยะจัง   PermaLink
created: 19 October 2007 17:33   Modified: 01 June 2011 15:31 [ Report Abuse ]

Bird(1)[1].jpg (0)

File Address:
bird more »
Tag: uy
By อุโยะจัง   PermaLink
created: 19 October 2007 17:32   Modified: 01 June 2011 15:31 [ Report Abuse ]

Blue_hills.jpg (0)

File Address:
กก more »
Tag: กก
By เจนนี่   PermaLink
created: 19 October 2007 14:50   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

Sunset.jpg (0)

File Address:
กก more »
Tag: กก
By เจนนี่   PermaLink
created: 19 October 2007 14:47   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

Water_lilies.jpg (0)

File Address:
หหกกด more »
Tag:
By สุนันทา แก้วเจริญ   PermaLink
created: 19 October 2007 14:41   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

Winter.jpg (0)

File Address:
h more »
Tag: h
By pop_jung   PermaLink
created: 19 October 2007 14:39   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

Blue_hills.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
blue มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): bb
โดย kitty   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 14:36   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Blue_hills.jpg (0)

File Address:
นออ more »
Tag: อพ
By วีต้า   PermaLink
created: 19 October 2007 14:36   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

Blue_hills.jpg (0)

File Address:
นนน more »
Tag: นนน
By เมตตา   PermaLink
created: 19 October 2007 14:36   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]