นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

Test.xls (0)

File Address:
llll more »
Tag: kkkk
By เมตตา   PermaLink
created: 19 October 2007 14:31   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

Test.xls (0)

File Address:
นำไฟว์ขึ้น more »
Tag: ไฟว์excel
By สายฝน   PermaLink
created: 19 October 2007 14:31   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

Book3.xls (0)

File Address:
แกดเ more »
Tag:
By สัมสู้   PermaLink
created: 19 October 2007 14:30   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

Practise1.xls (0)

File Address:
มมรรร more »
Tag: เเ
By เมตตา   PermaLink
created: 19 October 2007 14:28   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

Chingmai.jpg (0)

File Address:
kkk more »
Tag: jj
By เมตตา   PermaLink
created: 19 October 2007 12:03   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

Sunset.jpg (0)

File Address:
* more »
Tag: รูปประวัติ
By โลมาสีชมพู   PermaLink
created: 19 October 2007 11:16   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

rss-9.jpg (0)

File Address:
rss more »
Tag: rss
By Hi Dev   PermaLink
created: 19 October 2007 11:05   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

rss-8.jpg (0)

File Address:
rss more »
Tag: rss
By Hi Dev   PermaLink
created: 19 October 2007 11:05   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

rss-7.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
rss มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): rss
โดย Hi Dev   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 11:04   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

rss-6.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
rss มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): rss
โดย Hi Dev   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 11:03   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]