นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

Sunset.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
กก มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กก
โดย เจนนี่   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 14:47   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Water_lilies.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หหกกด มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords):
โดย สุนันทา แก้วเจริญ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 14:41   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Winter.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
h มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): h
โดย pop_jung   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 14:39   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pugtop_OK11.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ทดสอบ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): บริหารงานบุคคล  กองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานอธิการบดี
โดย สุภาวดี   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 14:38   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Blue_hills.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
blue มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): bb
โดย kitty   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 14:36   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Blue_hills.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
นออ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): อพ
โดย วีต้า   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 14:36   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Blue_hills.jpg (0)

File Address:
นนน more »
Tag: นนน
By เมตตา   PermaLink
created: 19 October 2007 14:36   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

exam1.xls (0)

File Address:
g more »
Tag: pop
By pop_jung   PermaLink
created: 19 October 2007 14:34   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

check_access.doc (0)

File Address:
สสากสหสาก more »
Tag: กองการเจ้าหน้าที่
By อทิตยา   PermaLink
created: 19 October 2007 14:34   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

practise_1.xls (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แบบฝึกหัด มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): sr
โดย ต้นสารภี   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 14:34   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]