นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

check_access.doc (0)

File Address:
เสนอนักศึกษาเก่าดีเด่น ม.เชียงใหม่ ภายในวันที่ 25 ตค.50 more »

Water_lilies.jpg (0)

File Address:
test more »
Tag: test
By ภิรมย์ นิลรัตน์   PermaLink
created: 19 October 2007 14:33   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

Book1.xls (0)

File Address:
tttttttt more »
Tag: test
By วีต้า   PermaLink
created: 19 October 2007 14:33   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

Water_lilies.jpg (0)

File Address:
กก more »
Tag: กก
By เจนนี่   PermaLink
created: 19 October 2007 14:32   Modified: 31 May 2011 14:27 [ Report Abuse ]

Book1.xls (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ทททท มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ทท
โดย เยาวนิตย์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 14:31   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Test.xls (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
llll มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): kkkk
โดย เมตตา   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 14:31   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Test.xls (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
นำไฟว์ขึ้น มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ไฟว์excel
โดย สายฝน   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 14:31   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Book3.xls (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แกดเ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords):
โดย สัมสู้   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 14:30   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]