นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

share6.jpg (0)

File Address:
ช่วยกัน more »
Tag: ทีมงาน
By เมตตา   PermaLink
created: 08 October 2007 23:17   Modified: 31 May 2011 14:26 [ Report Abuse ]

share2.jpg (0)

File Address:
ช่วยกัน more »
Tag: ทีมงาน
By เมตตา   PermaLink
created: 08 October 2007 23:16   Modified: 31 May 2011 14:26 [ Report Abuse ]

share1.jpg (0)

File Address:
ช่วยกัน more »
Tag: ทีมงาน
By เมตตา   PermaLink
created: 08 October 2007 23:15   Modified: 31 May 2011 14:26 [ Report Abuse ]

sharePSU2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
พระบิดา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): psu
โดย วิภัทร ศรุติพรหม   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 ตุลาคม 2550 17:49   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

share3.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
share logo มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): logo
โดย วิภัทร ศรุติพรหม   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 ตุลาคม 2550 17:48   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

2p8.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วันวานยังหวานอยู่ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): นักประชาสัมพันธ์
โดย Candle_Stone   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 08 ตุลาคม 2550 15:28   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]